„Civilním personálem NATO jsou zaměstnanci velitelství a agentur NATO, kteří ve vojenských operacích plní úkoly na velitelských stanovištích i samostatně v celém prostoru operace. Při plnění úkolu jsou často vystaveni stejným rizikům jako vojáci, s tím rozdílem, že nemají zbraň,“ informoval mluvčí Ředitelství výcviku a doktrín ve Vyškově Pavel Kočvara.

Cílem kurzu je podle něj poskytnout znalosti a praktické dovednosti potřebné k bezpečnému a úspěšnému nasazení v misích a operacích NATO v různých oblastech.

„V současné době kurz tvoří tři dny přednášek a dva dny intenzivního polního výcviku,“ doplnil mluvčí Ředitelství výcviku a doktrín. Kurz skončí ve středu.