„S prvním vlnou jsme vytvořili e-shop a objevili jsme se i na Slavkovském tržišti. Posun k digitalizaci umožnil, aby si naši produkci odběratelé mohli lépe představit, a ti toho využívají,“ řekl za Eko farmu Člupy u Bučovic Kamil Šedivý.

Pro tvaroh, sýry či mléko si jezdí zákazníci v současnosti i na Kozí farmu Jarošovi ve Vážanech nad Litavou. „Při příchodu první vlny koronaviru jsme neměli žádné možnosti propagace, tak jsme využili Slavkovského tržiště. Bylo to důležité, řada současných zákazníků se k nám dostala právě přes něj,“ svěřila se Martina Jarošová. Ti mají nyní největší zájem o smetanový tvaroh, který se hodí do sladkého pečiva, do buchet i na pomazánky.

Zmiňované Slavkovské tržiště pomáhá podnikatelům, farmářům i řemeslníkům od Šlapanic až po Bučovice skrz webové stránky i facebook. Zřídila jej místní akční skupina Slavkovské bojiště, která sdružuje 45 obcí s pětašedesáti tisíci obyvatel. „Dřív jsme pořádali klasické trhy. Zřízením online tržiště jsme zareagovali na popud jedné farmářky, která měla problémy s odbytem za první vlny,“ přiblížila manažerka spolku Hana Tomanová.

S druhého vlnou protikoronavirových opatření plánuje Slavkovské tržiště posunout ještě o úroveň výš, a to zřízením internetového obchodu. A pak také zavedením certifikované regionální značky pro kvalitní produkty z regionu. (pt)