27. dubna 1844 Olomouc

17. října 1904 Vyškov

Do 15. března 1866 studoval práva na Karlo-Ferdinandově univerzitě v Praze, pak přešel na Jagellonskou univerzitu v Krakově, kde promoval 27. června 1867. V letech 1867–1868 působil jako soudní praktikant v Těšíně, od 31. srpna 1868 byl koncipient v advokátní kanceláři Aloise Pražáka v Brně a od roku 1874 byl advokátem ve Vyškově.

Byl aktivní v sokolském hnutí, patřil mezi zakladatele brněnského Sokola. Do Sokola se zapojil již během studií v Praze a byl osobním přítelem Miroslava Tyrše.

Patřil mezi hlavní politiky Moravské národní strany. Od roku 1878 zasedal jako poslanec Moravského zemského sněmu] Ve volbách roku 1891 se stal i poslancem Říšské rady, kde zastupoval kurii venkovských obcí, obvod Brno, Vyškov a další. Ve vídeňském parlamentu setrval do konce funkčního období sněmovny, tedy do roku 1897.

Zemřel ve Vyškově ve věku 60 let.