Kozlanská cyklostezka, která měří dvanáct set metrů a vede po trase bývalé úzkokolejky kolem Rostěnického potoka, už má finální povrch. „Aktuálně se dokončují krajnice. Zhruba na přelomu tohoto a příštího týdne postavíme veřejné osvětlení a tím bude stavba u konce. Osvětlení doplníme v úseku od zdravotního střediska po obecní rybník. Zapínat se bude na dvě etapy. V první to bude úsek od zdravotního střediska po provozní budovu obce, kdy bude spínané současně s veřejným osvětlením celé vesnice," nastínil starosta Kozlan Karel Pospíšil.

Druhá etapa naváže v úseku od provozní budovy po rybník. V jejím případě obec počká na reakce lidí. „Například když bude nějaká kulturní akce na rybníku, případně když budou chtít lidé závodit nebo bruslit ve večerních hodinách," vysvětlil starosta. Co se týká slavnostního otevření nové stezky, není zatím jasné, zda se uskuteční přímo v den předání stavby, nebo jestli ji obec pojme jako samostatnou akci později.

Na dokončení cyklostezky Kozlanští počítali s asi pěti miliony korunami. Sumu nepřekročili. „Nakonec byla cena díky výběrovému řízení o něco nižší, takže jsme ještě trochu uspořili," pochvaloval si starosta.