V případě úspěchu je v plánu pokračování podél obou Kačenců s výhledovým propojením s Brněnskou ulicí. „Nyní zbývá výstavba úseku podél větrolamu ke katastru Hlubočan. Tento sedmisetmetrový úsek má stát více než osm milionů korun, počítáme s dotací přes sedm milionů. V říjnu bude vypsáno v koordinaci s okolními obcemi výběrové řízení na dodavatele. Začátek výstavby předpokládám v prvních měsících příštího roku, dokončení v jeho polovině,“ shrnul Celý.

Na dokončení se už nyní těší třeba Martin Budík z nedalekého Slavkova u Brna. „Určitě jsem pro každou novou cyklostezku a tu plánovanou z Vyškova do Hlubočan jistě využiji. Strašně bych byl rád, kdyby se propojila také s cyklostezkami do Slavkova, Křižanovic, Bučovic a dále až na Nesovice nebo Brankovice,“ uvažoval Budík.

Již téměř dokončená je trasa vedoucí přes katastr Kozlan. „Zbývá dobudovat úsek v délce asi 160 metrů ze středu obce od silnice III/4291 směr Bučovice, po lokalitu budoucích stavebních pozemků. V této části musíme ještě uložit do tělesa budoucí cyklostezky stoku splaškové kanalizace, vodovod a pracovníci společnosti EG.D zde položí kabel nízkého napětí. Všechny tyto inženýrské sítě budou sloužit pro připojení budoucích patnácti rodinných domků,“ upozornil kozlanský starosta Karel Pospíšil.

Položený tady je živičný povrch a dokončují se krajnice. Pospíšil připomněl, že Kozlany již před osmi lety započaly s budováním cyklostezky po trase bývalé cukrovarské úzkokolejné dráhy kolem Rostěnického potoka, kdy tato dráha vedla z Kozlan do cukrovaru ve Vyškově.

V letech 2014 a 2015 obec ze svého rozpočtu vybudovala první úsek této cyklostezky v délce 1,4 kilometru, a to ze středu Kozlan k obecnímu rybníku a následně až k silnici II/431 Bohdalice – Bučovice. „Ukázalo se, že stezka je velmi oblíbená a hlavně využívána, a to nejen obyvateli z naší obce. Proto stále trval náš záměr vybudovat si cyklostezku v celé délce na našem katastrálním území, a to v trase původní dráhy. Pozemky měla obec většinou ve svém vlastnictví a tam, kde některé krátké úseky vlastnily jiné subjekty, jsme je získali v předstihu již v roce 2014,“ popsal Pospíšil.

Když před třemi roky začala první jednání s dalšími obcemi a Vyškovem o vybudování cyklostezky "Cukrovarská dráha – Vyškov –Kozlany", těžili tak Kozlanští ze svých dosavadních zkušeností. Pravomocné stavební povolení tady obdrželi už loni v lednu a ještě před jeho koncem podali žádost o dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury.

„Tuto dotaci ve výši přes čtrnácti milionu korun jsme ve druhé polovině minulého roku obdrželi a na podzim jsme zahájili výběrové řízení na dodavatele stavby, se kterým byla uzavřena smlouva o dílo letos v únoru. Nyní jen čekáme, že s budováním cyklostezky započnou i další obce na plánované trase a Vyškov, abychom se mohli pohodlně a hlavně bezpečně dopravit na jízdních kolech z Kozlan až do města,“ dodal kozlanský starosta.

Například Kučerovští před sebou mají soutěž o zhotovitele projektu. Počítají také se ziskem dotace. Trasa tady vede pouze po obecních pozemcích, k dispozici už je stavební povolení. „Naše část je rozdělená na dva úseky. Od projektu si slibujeme rozvoj obce s ohledem na lepší dostupnost pro děti i jejich rodiče. V okolí není kam jít, pokud u toho nechcete narážet na auta. Místní se na to proto už těší,“ uzavřela starostka Kučerova Marie Lokajová.