„Opustili jsme původní návrh trasy vedle železniční trati kvůli negativním stanoviskům ochránců životního prostředí, stejně jako mysliveckých a ochranářských spolků. Nová trasa vede kolem silnice II/416 od I/50 po severní straně do Křenovic. Pokračuje podél silnice do obce a kolem aleje dále,“ popsala mluvčí slavkovské radnice Veronika Slámová.

Šířka cyklostezky bude tři metry, zásadní budou peníze z dotací. „Záměrem je jejich čerpání z evropských fondů. Předpokládané náklady na výstavbu jsou pětatřicet milionů korun. Termín uskutečnění souvisí se zajištění všech kladných stanovisek a vyřešením dílčích vlastnických vztahů. Záměrem je, abychom cyklostezku dostavěli do konce roku 2026,“ doplnila mluvčí.

Na přípravách a jednáních se podílí také vedení Křenovic. „Spolupráce se Slavkovem je výborná. Věříme, že cyklostezku v následujících let postavíme,“ prohlásil křenovický starosta Petr Maděra.

Trasa budoucí cyklostezky.Trasa budoucí cyklostezky.Zdroj: Se souhlasem Slavkova u Brna

Zástupci města i obce spolupracují na zpracování potřebné administrativy. „Jde se o dokumentaci pro územní a stavební povolení a dále pro provedení stavby. Nyní se zpracovává dokumentace pro územní řízení, zajišťují se stanoviska dotčených orgánů, vlastníků technické a dopravní infrastruktury a vlastníků pozemků,“ vyjmenovala Slámová.

Strůjci projektu se nyní vyrovnávají s vedením trasy kolem aleje. Ta je součástí ochrany Natura 2000 a navíc má převýšení terénu na hranicích katastru. Cyklostezky na Vyškovsku se v posledních letech hojně rozšiřují. Aktuální je především už postupně budovaný projekt Cukrovarská dráha, který spojuje Vyškov s několika dalšími blízkými obcemi.