Stavba dalšího úseku o délce téměř sedmi set metrů po mostek přes Hlubočanský potok pak bude náročnější a nákladnější. Vyškov pro ni dosáhl na dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury přes sedm a čtvrt milionu korun. „S ohledem na únosnost podloží jsme navrhli konstrukci cyklostezky o zhruba půlmetrové tloušťce s povrchem z asfaltobetonu. V trase zároveň stavaři vybudují dva propustky, aby při vydatných deštích nezůstávala na přilehlých polích stát voda,“ doplnil Celý.

Náklady tady celkem přesáhnou deset milionů. Kraj přímo pomůže 640 tisíci, městský rozpočet tak doplatí přes dva miliony korun. Práce začaly odstraněním dřevin. „Úsek vede v remízku, který připomíná přírodní prales s drobnějšími náletovými dřevinami i částečně proschlými a polámanými stromy. Po vykácení a vyčištění vznikne zhruba pět metrů široký pás,“ informoval místostarosta, s dokončením počítá na podzim.

Zbytek stezky spadá do katastrů jednotlivých obcí. Zájemci dojedou po její dostavbě z Vyškova až do Kozlan přes Bohdalice-Pavlovice, Kučerov, Lysovice a Hlubočany. Minulý rok kvůli tomu dělníci ve městě položili novou asfaltovou vrstvu od ulice V Brňanech, okolo zahrad po rybník Kačenec. Na trase úzkokolejné vlečky, po níž se kdysi svážela řepa do vyškovského cukrovaru, tak bude znovu rušno.

Dokončování svých částí plánují i jednotlivé obce. „Také na našem úseku se letos bude pracovat a jelikož je docela krátký, bude hotový už na podzim,“ komentoval třeba starosta Bohdalic-Pavlovic Vlastimil Rožnovský.

Předají staveniště

V katastru Kučerova začne tento rok výstavba prvního úseku cyklostezky. „Bude spojovat katastr Kozlan a naší obce. V tomto týdnu předáme staveniště firmě, která bude na úseku pracovat,“ doplnila v polovině května kučerovská starostka Marie Lokajová. Svoji část trasy letos dokončí Hlubočany.

V Kozlanech zástupci obce očekávají dokončení jejich úseku v nejbližších dnech, s předáním hotové stavby počítají nejpozději do konce května. Letos tam byla na programu poslední část v délce 168 metrů. Dodavatel řeší už spíše drobné úpravy. „Na podzim obec jako investor realizovala položení splaškové kanalizace, vodovodu a veřejného osvětlení do tělesa budoucí cyklostezky. Společnost EG.D brzy na jaře do tohoto úseku ještě položila elektrický kabel pro rozvody. Tyto inženýrské sítě jsme potřebovali přivést do lokality budoucích stavebních pozemků pro rodinné domky,“ dodal kozlanský starosta Karel Pospíšil.

Předpokládané náklady celé cyklostezky na Vyškovsku jsou zhruba třiadevadesát milionů korun bez výkupů pozemků. Zcela dokončená má být už během příštího roku. Lidem umožní především bezpečnější dopravu do práce či do škol mimo frekventované silnice.