Získání práv k pozemkům se nepodařilo u většiny jejich majitelů. „Najít shodu nebylo možné především kvůli ceně za pozemek, případně kvůli jeho rozsahu. Oboustranně jsme se dohodli ani ne s polovinou vlastníků," potvrdil vedoucí odboru investic a rozvoje slavkovské radnice Petr Lokaj.

Nejsložitější jednání bylo s vlastníkem silnice I/50 a přilehlých pozemků, tedy s Ředitelstvím silnic a dálnic. „Problém byl hlavně s využitím mostu přes Němčanský potok. Nakonec jsme uzavřeli smlouvu o využití mostní konstrukce pro účely cyklostezky. Museli jsme však ustoupit z našeho původního požadavku a přerušení cyklistické trasy bude v tomto místě vyznačené dopravními značkami," připomněl Lokaj.

Slavkovští navíc kvůli problému s dalšími pozemky začali projednávat novou trasu, kudy by cyklostezka měla vést. „Jedná se o variantu, kdy se hned za mostem pod silnicí I/50 stezka stočí k Němčanskému potoku a povede podél něj, dokud nenarazí na parcelu, která už patří Hodějicím. Pak je možné stezku dovést až k silnici třetí třídy," popsal.

Výhody má varianta hlavně v malém množství pozemků, přes které by vedla. „Jde o čtyři soukromé parcely a se všemi jejich vlastníky už máme předběžný písemný souhlas, že nám práva k pozemkům dají. Jedinou nevýhodou je, že trasa bude nakonec o něco delší, a také povede v odlehlé lokalitě mimo silnice," vysvětlil Lokaj.

Trasa je nicméně podle jeho slov předběžně majetkově projednaná. Varianta ale není zatím zanesená do územního plánu Hodějic. „Bez toho není možné dostat územní rozhodnutí, změna navíc klade velké časové nároky. Není výjimkou, kdy úprava územního plánu trvá i dva roky," upozornil na možné problémy vedoucí odboru.

Nechtějí zdržovat

V Hodějicích už nicméně v otázce územního plánu zahájili stavební řízení. „V současné době už změnu územního plánu připravujeme, abychom se s cyklostezkou co nejrychleji posunuli a nedošlo z naší strany k žádnému zdržení. Dokonce se nám sami ozvali někteří vlastníci pozemků, kteří by chtěli změnit způsob užívání své parcely," prohlásila starostka Hodějic Blahoslava Suchánková.

Právě z Hodějic pak už vede přes Křižanovice směrem na Bučovice cyklotrasa. „Na tu se navážeme. Vede kolem železnice a lidé se po ní bezpečně přepraví. Naší prioritou je odvézt cyklisty ze silnic vyšších tříd kvůli jejich bezpečí," zmínil Lokaj.

Cyklostezka bude mít asfaltový povrch. „Konečná varianta bude jasná až společně se stavebním povolením, ale obecně se souvislý povrch jeví lépe než použití dlažby. Cena dvou a půlkilometrové trasy se bude pohybovat okolo patnácti milionů korun. Počítáme s tím, že bychom měli dosáhnout na dotaci z Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod ve výši pětaosmdesáti procent celkové ceny. K žádosti o grant však musíme doložit územní rozhodnutí a také mít zažádáno o stavební povolení," vyjmenoval povinnosti Lokaj.

Cyklostezka bude sloužit jak o víkendu nebo prázdninách cykloturistům, tak těm, kteří do města nad Litavou přes týden dojíždí za prací. „Do návrhu územního plánu máme také zařazenou cyklotrasu na Velešovice, Křenovice a Vážany nad Litavou. Na rozdíl od cyklostezky se nebuduje, stačí ji jen označit, protože využívá současných silnic," vysvětlil Lokaj.

Odklad projektu kvůli problémům s pozemky postihl i cyklotrasy s cyklostezkami mezi Slavkovem a Újezdem u Brna. „Pro nevyjasněnost s pozemky je projekt pozastavený," potvrdil předseda dobrovolného svazku obcí Ždánického lesa a Politaví Jaroslav Šimandl.