Vyškovská radnice je už tradičně vyzývá k podávání žádostí o dotaci z programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností pro rok 2011.

„Výzvu vyhlásilo ministerstvo kultury. Jde o čtvrtý ročník. Prostředky mají pomoci tam, kde to stávající programy ministerstva neumožňovaly. Pro vyškovský správní obvod byla letos vyčleněná částka v celkové výši téměř devíti set padesáti tisíc korun,“ informovala mluvčí vyškovské radnice Dana Bednářová.

Zájemci se můžou hlásit až do konce dubna. „Z programu nelze hradit například modernizaci objektů, třeba zateplování, vytápění, rozvody vody, kanalizaci nebo například vzduchotechniku. Nelze počítat také s úpravami veřejných prostranství nebo s možností pořídit stavebně-historický a restaurátorský průzkum nebo projektovou dokumentaci,“ upozornila.

Vyškovské radnici se o podporu hlásí už první zájemci. „V programu jsme žádali už v loňském roce. Šlo o prostředky na drobné opravy židovského hřbitova v Ivanovicích na Hané. Jednalo se mimo jiné o postavení všech povalených náhrobků. Získané dotace nebyly kdovíjak vysoké, ale buďme za ně rádi. Letos nás čeká dokončení rekultivace plochy hřbitova asi za sedmdesát tisíc korun,“ podotkl architekt Jaroslav Klenovský z Židovské obce Brno a Federace židovských obcí v ČR.

Žádosti musí být zaslané poštou nebo předané na vyškovském městském úřadě do 30. dubna. „Zájemci je mohou předat na odboru školství, kultury a sportu nebo také prostřednictvím podatelny,“ doplnila Bednářová. Zásady programu naleznou vlastníci nemovitostí na webových stránkách města.