„Deratizace bude provedena za podmínek uvedených ve vyhlášce v termínu od pětadvacátého října do čtrnáctého listopadu letošního roku. Informaci o provedené deratizaci oznámí písemně povinná osoba na vyškovském odboru životního prostředí nejpozději třicátého listopadu. Zároveň žádáme všechny subjekty o postoupení tohoto oznámení svým provozovnám na území Vyškova,“ informoval vedoucí odboru Jiří Kutálek.

Celoplošná speciální ochranná deratizace slouží k ochraně zdraví před vznikem a šířením infekčních onemocnění pro celé území města. Opatření směřují každoročně k omezení výskytu škodlivých hlodavců včetně potkana obecného.

Hala potřebuje neodkladné opravy.
Sokolové v Dědicích vyhlížejí opravu haly. Rozvody jsou tam v havarijním stavu

Každý rok akci představitelé městského úřadu vyhlašují dvakrát. Hubení hlodavců se v objektech, které nejsou v majetku města, provádí na náklady vlastníků, správců, uživatelů nebo provozovatelů těchto objektů. Další podrobnosti upravuje příslušná vyhláška. „Je k dispozici na webových stránkách města Vyškova nebo v tištěné formě na městském úřadě,“ dodal Kutálek.