„Předběžně je tam v plánu testování ve Vyškově v termínu od šestnáctého do dvacátého listopadu. Výjimkou bude sedmnáctého listopadu státní svátek. Testování se naši zdravotníci věnují od třinácti do devatenácti hodin, za tuto dobu zpracují asi 130 vzorků,“ informovala mluvčí Fakultní nemocnice Veronika Plachá.

Pro využití služby bude nutné splnění předepsaných podmínek. „Je potřeba využít náš rezervační systém. Stěry jsou určeny pro indikované pacienty krajské hygienické stanice nebo praktickým lékařem,“ doplnila mluvčí.

Odebrané vzorky se analyzují metodou RT-PCR, výsledek se testovaní dozvědí čtyřiadvacet až osmačtyřicet hodin od provedení stěru. Laboratoř ani odběrové místo však výsledky testů vyšetřovaným osobám telefonicky nesdělují, ty jim nahlásí přímo laboratoř na jejich kontaktní telefon přes SMS.

Tištěný výsledek poštou získá také indikující lékař. V případě pozitivního výsledku dotyčnému zavolají pracovníci Krajské hygienické stanice. Před obdržením výsledků musí zůstat doma. Počítá se zároveň s dodržením podmínek uložené karantény či izolace.