Jak informoval ředitel brněnského oblastního inspektorátu Jindřich Mikeš, společnost z odpadů vyrobila palivové směsi s nebezpečnými vlastnostmi. „Ty také uvedla na trh v České republice. Přitom však nesplnila svou povinnost registrovat, klasifikovat a řádně zpracovat bezpečnostní listy k těmto výrobkům, což jí ukládá zákon," řekl Mikeš.

Jak navíc upozornil, Ekotermex ani neinformoval ministerstvo zdravotnictví o vlivu vyrobených směsí na zdraví ani o jejich o nebezpečných fyzikálně-chemických vlastnostech. „Zatajování informací o výrobcích s nebezpečnými látkami znemožňuje kontrolovat, jak je s nimi nakládáno. Představuje to velké riziko pro životní prostředí, což nelze tolerovat," řekl ředitel inspekce Erik Geuss.

Pro zvětšení klikněte.

Dvousettisícová pokuta však není jedinou, kterou inspekce životního prostředí Ekotermexu v posledních letech uložila. Od roku 2008 jde už o osmou. „Vždy za různá porušení zákona o odpadech. Letos to byla kromě už zmíněné i sankce ve výši dvě stě padesát tisíc korun za nespálení pytlů s nebezpečným zdravotnickým odpadem," doplnila mluvčí inspekce Jana Jandová.

Počet pokut není podle Jandové standardní. „Společnost porušovala zákony poměrně často. Uvedený počet pokut a správních řízení vedených s jednou společností za porušení zjištěná na jedné provozovně v uvedeném období není běžný," podotkla s tím, že podle zákona o odpadech může být provozovateli zařízení pro nakládání s odpady odejmutý souhlas k činnosti.

Například na základě opakovaného porušování zákona. „Tuto kompetenci má krajský úřad," podotkla mluvčí. Kraj už inspekce podle ní oslovila s požadavkem o přezkum podmínek stávajících povolení k provozu zařízení.

Pokuty však nejsou jediným problémem, který musí spalovna řešit. Momentálně její činnost projednává i vyškovský soud. Podle obžaloby zaměstnanci Ekotermexu na základě pokynů předsedy představenstva Jana Hanáka nespalovali v době nejméně od 25. dubna 2013 do 6. února 2014 kondenzátory obsahující látky s chlorem při teplotách vyšších než 1 100 stupňů Celsia, což ukládá zákon. „Tím se do ovzduší dostaly toxiny ohrožující životní prostředí," upřesnil u soudu státní zástupce Radek Hůlka.

Hanák ale chybu odmítá. „Způsoby spalování jsou stanovené provozním řádem, který schvaluje krajský úřad. A vyjadřuje se k němu ještě inspekce životního prostředí. Naši zaměstnanci jsou s řádem seznámeni, což stvrzuje jejich podpis. Vedoucí topiči tak mají teploty dodržovat," hájil se Hanák. Řízení s Ekotermexem bylo zahájeno loni před Vánocemi. Dosud není u konce.

Co se týká aktuální pokuty od České inspekce životního prostředí, na dotazy redakce Hanák neodpověděl.