Jak je patrné z facebookové skupiny Maminky z Vyškova a okolí, o vytvoření zařízení pro děti od dvou do tří let je ve městě skutečně zájem. „Mám spoustu kamarádek s dětmi tohoto věku, které řeší jejich umístění. Dozvěděly jsme se, že na Letním poli pro ně může být otevřené nové oddělení. Bohužel po zápisu se Vyškovem šíří fáma, že nebude. Sám ředitel školy mi nebyl schopný říct, zda ho otevře, i když má čtyřicet žádostí o přijetí. Problém je v radnici, která se zatím nevyjádřila. Pokud bude víc maminek, které mají zájem o otevření druhého oddělení na Letním poli, něco sepíšeme a předáme městu, třeba naše prosby vyslyší," uvedla na sociální síti jedna z matek a členek skupiny.

Podobné přání má i ředitel základní a mateřské školy na Letním poli Jiří Sochor, kde právě u zápisů do mateřinky zaznamenali obrovský zájem. „V oddělení, které je otevřené, se nám uvolní tři místa po předškolácích, ale přišlo k nám kolem čtyřiceti dětí. Avšak jak to bude s druhým oddělením, je zatím s otazníkem. To řeší zřizovatel. Z neoficiálních informací z ostatních mateřinek ale vím, že bychom měli mít ve Vyškově několik desítek neumístěných dětí," zmínil Sochor.

peníze mají
Jak před časem zmínil ředitel školy na Letním poli ve Vyškově Jiří Sochor, peníze nejsou tím, co by vzniku druhého oddělení školky bránilo. Podle něj jsou připravené, odhadem má jít o jeden a půl milionu korun.

Proto prý nemá obavy, že by druhé oddělení školky nenaplnili. „A to jak v případě, že půjde o dvou až tříleté děti, anebo starší. U nás byly obě tyto skupiny vyrovnané, přibližně polovina byla mladších, druhá pak tříletých a starších," dodal ředitel s tím, že výsledky, na které rodiče netrpělivě čekají, město stále zpracovává. Známé by měly být příští týden.

Situaci sleduje například obyvatelka Vyškova Renata Dobiášová, ačkoliv už má starší děti. „Touha po speciální školce pro děti mladší tří let je ve městě dlouhodobá. Už jsme se o tom několikrát s kamarádkami bavily. Nechápu, proč si město dává tak načas. Zvlášť, když podle mě musí vědět, že jde o dlouhodobý nedostatek," kroutila hlavou žena.

Rozhodnout o budoucnosti druhé třídy mateřinky na Letním poli není podle Jurky jednoduché a problém bude muset konzultovat ještě se starostou města Karlem Goldemundem. „Proto v současné době ještě nemůžu odpovědět, jak to s druhým oddělením bude. Přestože to nyní vypadá, že nějaké převisy máme, jsou diskutabilní. K zápisu totiž přišli i rodiče dětí, kteří nemají bydliště ve Vyškově. A naší povinností je zabezpečit vyškovské obyvatele. Reálná situace tak může být ještě úplně jiná, než se na první pohled zdá," podotkl místostarosta.

Osobně je prý pro to, aby oddělení vzniklo. „Přestože mají rodiče na výběr délku doby, kterou s dětmi v prvních letech jejich života doma stráví, systém na ni nezareagoval. Nemáme tak žádnou speciální školku. Je ale potřeba nesplést si takové zařízení s jeslemi. Ty jsou lékařským zařízením a berou děti od půl roku. Jako směr diskuze vidím právě vyplnění tohoto hluchého místa. Je potřeba, ale jestli vznikne nyní, ještě stoprocentně nedokážu říct," pokrčil rameny Jurka.

Zatímco Sochor zaznamenal výrazný převis ve své školce, několik volných míst naopak zůstalo v Rychtářově. Jak se údajně rodiče vyjádřili při diskuzích se Sochorem, je pro ně Rychtářov hodně z ruky.

Nižší zájem o školky dál od městského centra potvrdila i ředitelka jedné z nich Milena Moravcová. „Máme kapacitu 62 dětí. Po zápisu je jasné, že i v následujícím školním roce budou třídy naplněné, přijala jsem čtrnáct dětí. Až na jedno jednoleté jsem ale nikoho nemusela odmítat. Žádný převis, podobný předchozím rokům, už jsme nezaznamenali," oznámila ředitelka Mateřské školy Šikulka na sídlišti Víta Nejedlého ve vyškovské místní části Dědice.

Nejenže podle ní klesá počet dětí, ale hodně pomohla právě i nová mateřinka na Letním poli. „Dalším významným aspektem je i fakt, že jsme spolu s mateřskými školami v Opatovicích a Rychtářově spíš okrajové. A rodiče pořád vybírají podle lokality. Dávají přednost těm v centru města," je přesvědčená ředitelka.