Můžete letos pozvat zájemce do obce na některé společenské akce? Daří se jejich obnova s ústupem pandemie?
Opatření jsou sice uvolněná, ale stále platí omezení. Posledního července proběhly vydařené krojované slavnosti, sportovní odpoledne KUBACUP, a od prvého do třetího října chystají naši mladí stárci „stárkovské hody“. Sál kulturního domu pak nebude po hodech kvůli rekonstrukci dočasně k dispozici a proto musíme kvůli tomu oželit mnohé další akce. V plánu je zatím alespoň rozsvěcení vánočního stromu.

Velešovice
* První písemná zmínka: 1131
* Počet obyvatel: 1300

Jednou z tradičních akcí u nás bývá na přelomu září a října také „odpoledne pro důchodce“, které je hojně využíváno k setkání našich starších spoluobčanů. Bohužel vzhledem k současné situaci se v loňském ani v letošním roce toto setkání neuskutečnilo. Nechceme diskriminovat osoby, které nejsou očkovány a nebo ty, kteří se nechtějí testovat. Malou pozorností pro naše důchodce byl alespoň malý dáreček.

Co vaši obec v nadcházejícím období čeká?
Především postupně opravujeme staré kanalizace a s tím související jsou i nové chodníky a komunikace. Postupujeme přitom ulici po ulici. Letos v září jsme v další ulici zahájili práce. Náklady jsou na sedmnácti milionech korun. Kromě opravy kanalizace je součástí akce i nová komunikace, parkovací stání a plocha pro odstavení kontejnerů na odpady.

Klikněte a podívejte se, kde všude jsme už byli a co zajímavého jsme tam zjistili.Klikněte a podívejte se, kde všude jsme už byli a co zajímavého jsme tam zjistili.Zdroj: DeníkTy jsou zatím umístěny ve středu obce u zastávky autobusů. Díky tomu je v budoucnu odsuneme pryč a opravíme tím další část komunikace, včetně odsunutí autobusové zastávky na Brno. Nyní rovněž opravujeme celou hřbitovní zídku, ale práce se protahuje kvůli dostupnosti stavebního materiálu.

Můžete také zmínit, co se v obci už podařilo?
Doplňovali jsme třeba vybavení dětských hřišť, lákadlem i pro obyvatele dalších obcí je lanové centrum u blízkého rybníka. Dlouhodobě opravujeme komunikace, nově jsme letos zkolaudovali celý nový úsek za kostelem za tři miliony korun. Ve dvoře obecního úřadu máme nové zázemí pro zaměstnance a pro techniku, postavili jsme novou obecní garáž.

V části kulturního domu je zrekonstruována posilovna. V minulém roce byla dokončená především oprava ulice od obecního úřadu ke kulturnímu domu, která zahrnovala kanalizaci, chodníky a komunikaci. Náklady jsou tam vyčíslené na patnáct milionů. Je toho zkrátka hodně.

Jste spokojení s dopravní obslužností?
Spokojení jsme. Na Brno jezdí autobusy po hodině, s dojížděním dětí do školy nemáme potíže.

Vyrovnáváte se s dopady současné krize na rozpočet Velešovic?
Krize na nás nedopadá, nemáme problém.

Jak se staráte o zeleň? Rozšiřujete ji?
Starají se o ni naši čtyři zaměstnanci. Řeší sečení, údržbu, na kterou mají techniku, ale i výsadbu nových stromů. Co se týká zeleně, v obci máme rozsáhlé biocentrum s rybníky. Před čtyřmi roky jsme i díky krajským penězům zajistili v rámci protierozních opatření výsadbu dalších stromů a keřů. Zeleně máme podle mého názoru v obci dostatek.

Jaké jsou u vás možnosti na výstavbu rodinných domů? Podporujete ji?
Velkou výstavbu tohoto druhu jsme u nás měli v roce 2003, kdy jsme zasíťovali pozemky, na kterých dnes stojí kolem třiceti rodinných domů. Zároveň jsme stavěli dalších čtyřicet obecních bytů. Nyní nám na další výstavbu jednak chybí volné lokality, ale také ji už nepodporujeme. S rozšířením obce souvisí kapacita čistírny odpadních vod, školy nebo školky. Začínáme pracovat na novém územním plánu, ale s prostorem pro novou obytnou výstavbu nepočítáme.

Kapacita školy a školy je tedy zatím dostatečná?
Ano, na současný počet obyvatel nám stačí. V případě mateřské školy ale máme již projekt s povolením na půdní vestavbu další třídy a také nezbytného zázemí.

Tip na výlet v okolí: 

Zámek ve Slavkově u Brna

Asi čtyři kilometry od Velešovic najdou lidé Slavkov u Brna. Tamní zámek tvoří dominantu středu města, městské památkové zóny vyhlášené roku 1990. Proslavil se zejména uzavřením příměří po bitvě u Slavkova roku 1805. Za zámkem se táhne úzká obdélníková zahrada (15ha) zdobená 47 plastikami. Z velké části se jedná o postavy antických bájí, autoři jsou ital Giovanni Giuliani a rakušan Ignác Lengelacher.

Zámek je otevřený do konce října od devíti do pěti mimo pondělí, v listopadu a prosinci pouze o víkendech. Pak je zavřený a do 25. března.

Muzeum Šlapanice

Ve dvanáct kilometrů vzdálených Šlapanicích u Brna sídlí v historické budově bývalé scholasterie malé, ale zajímavé muzeum, spadající pod Muzeum Brněnska. Na návštěvníky čeká fond známého malíře Aloise Kalvody, etnografická sbírka s kolekcí výšivkových tiskátek či dva koněspřežné kočáry z přelomu 19. a 20. století. Do ledna 2022 zde zájemci najdou výstavu nazvanou Svatební šaty města a venkova. Otevřeno je o víkendech a také ve středu až pátek.

Významné osobnosti

Josef Švejnoha

Vystudoval Učitelský ústav ve Sv. Janu pod Skalou. Třicet let působil jako učitel. Nejprve v pohraničí obci Vřesina a od roku 1939 na Vyškovsku. Bydlel ve Velešovicích. Za protifašistický odboj byl v roce 1944 zatčený gestapem zatčen a uvězněn. Po osvobození působil jako okresní knihovní inspektor ve Vyškově a kulturní pracovník nově zřízeného Národního výboru ve Vyškově.

Do září 1952 ještě učil na církevním gymnáziu v Brně a ve Slavkově. Poté byl odsouzený a vězněný komunisty. Pracoval v kamenolomu Mořina u Karlštejna a uranových dolech ve Rtyni pod Krkonošemi. První básnickou sbírku „Životem“ vydal ještě počátkem roku 1948. Další básnické sbírky nazvané Ocúny a Doderky již za jeho života nevyšly. Všechny sbírky byly vydány až roku 2003.