Nejpodstatnější změna čeká vnitřek. „Je potřeba oddělit provozní prostory včetně kanceláře od prostor určených pro veřejnost. Oddělí se i místa určená pro blízkou rodinu zemřelého, aby bylo poslední rozloučení důstojnější," uvedla mluvčí vyškovské radnice Dana Ryšánková.

Město má v plánu postavit i nové sociální zařízení, zateplit strop, změnit způsob vytápění a upravit atrium. „V plánu je také úprava venkovních prostor včetně dvora. To znamená například stavbu ohradní zídky, která oddělí prostor dvora od okolních ploch hřbitova, nebo posun kontejnerového stání pro hřbitov mimo parkovací a obslužné plochy dvora. Po dobu rekonstrukce se budou smuteční obřady konat ve hřbitovní kapli ve Vyškově," doplnila Ryšánková.

Pět milionů korun, které si úpravy vyžádají, město bude muset najít ve svém rozpočtu. Proto ačkoli je rekonstrukce v plánu už několik let, práce začnou pravděpodobně až zhruba do dvou let. „Původní odhady nákladů byly ještě vyšší, uvažovalo se o osmi milionech korun. Nakonec jsme záměr zredukovali na opravdu nezbytné úpravy a dostali se na nižší číslo," vysvětlil vyškovský místostarosta Roman Celý.

Rekonstrukci obřadní síně má radnice na stole spolu s desítkami dalších projektů. „Požadavky výrazně překračují možnosti města. Nicméně obřadní síň se řeší už dlouhou dobu a je v zájmu města uvést ji do kultivovaného stavu," řekl Celý.

Dědičtí zatím o plánech města nevědí. „Ještě jsem o tom neslyšela, ale pokud je zatím jen schválený investiční záměr, tak se ani nedivím. Může trvat ještě dlouho, než se městu podaří najít peníze. Přiznám se, že stav síně nedokážu posoudit, navštívila jsem ji jen asi dvakrát, a tak nevím, nakolik jsou zásahy nutné. Na druhou stranu je budova přece jen stará a rekonstrukce jí může jen prospět," podotkla Martina Šlampová, která zastupuje předsedu dědického osadního výboru Jiřího Wasserburgera.

Připomněla, že před několika lety město vynaložilo stejnou částku na to, aby upravilo prostor před budovou. „Pamatuji si, že nástupní prostor byl zanedbaný a nepůsobil na pohled pěkně ani důstojně. Rekonstrukce mu určitě prospěla," řekla Šlampová.

Radnice tehdy nechala nástupní prostor zmenšit. Ten byl příliš velký a nevyužitý, postupně zarůstal a velmi špatně se udržoval. Vzniklo u něj také klidové zákoutí. Schodišťové stupně nechalo město vytesat ze žulových kvádrů a dlažbu v plochách z žulových ploten si vyžádalo ve světle šedé barvě. Naopak horní plochu před vstupem do smuteční síně nechalo město rozšířit.

Úpravy se nevyhnuly ani hřbitovu. Revitalizace za víc než sedmnáct milionů korun se dotkla hřbitovní zdi, stromů i chodníku, nově tam přibyla i autobusová zastávka. Město navíc nechalo předláždit cesty na hřbitově.