„Na Vyškovsku jsou tři hlavní zdroje vody a každá je trochu jiná, což způsobují různé hodnoty takzvané tvrdosti vody. Chuťově se sice liší, všechny ovšem splňují předepsané hygienické limity,“ vysvětlil ředitel společnosti Vodovody a kanalizace Vyškov Vladimír Kramář. Vodovody a kanalizace jsou největším dodavatelem vody na Vyškovsku.

Lidé dostávají do domácností povrchovou vodu z Opatovické přehrady a ze dvou hlavních podzemních zdrojů: pramenišť v Drnovicích a Dědicích a několika menších pramenů. Některé zdroje vodaři kombinují, tak třeba do Bučovic jde povrchová voda z Opatovic i podzemní z prameniště v Manerově. „Pro konzumaci je zřejmě nejlepší voda z Drnovic,“ doplnil ředitel.

Ta je totiž dostatečně tvrdá, to znamená, že má dost vápníku a hořčíku. Podzemní voda je mnohem tvrdší než povrchová. Nepříjemnou složkou pitné vody jsou dusičnany, jež můžou způsobovat rakovinu. Na Vyškovsku nepřekračují povolené limity.

Mnoha lidem voda z kohoutku chutná. „Ze zvyku většinou piju balenou vodu, ale ta z kohoutku taky není špatná. Podle vody, kterou máme na privátě v Olomouci, je ta vyškovská mnohem lepší,“ svěřila se třeba vyškovská studentka Milada Jarošová.

Do sítě s pitnou vodou nesmí přicházet recyklovaná voda z čistíren odpadních vod. I po filtraci má totiž příliš vysoké hodnoty nežádoucích látek. „Tato voda se vrací zpět do přírody, přímo do vodotečí. Kal za úplatu likviduje specializovaná firma,“ objasnil zástupce ředitele Vodovodů a kanalizací Oldřich Novoměstský.

Zásoby vody tak přirozeně doplňují přírodní zdroje podzemních vod, stavy Opatovické přehrady doplňuje kromě tří přítoků dešťová voda.

Podrobné informace o zdroji vody do domácností a jejím složení zájemci najdou na webové stránce Vodovodů a kanalizací www.vakvyskov.cz

Tvrdost vody

Opatovická přehrada: 1,48 mmol/l

prameniště Dědice: 4,35 mmol/l

prameniště Drnovice: 4,04 mmol/l

Opatovice + prameniště Manerov: 2,66 mmol/l

doporučená hodnota: pro konzumaci nad 2,5 mmol/l, obecně 0,9–5 mmol/l

Zdroj: VaK Vyškov

zdroje vody pro oblasti Vyškovska

Přehrada Opatovice

Zásobuje: sídliště Sochorova, Opatovice, Hamiltony, Lhota, Topolany, Křižanovice, Hoštice-Heroltice, Terešov, Hlubočany, Luleč, Nemojany, Tučapy, Komořany, Habrovany, Rousínov, Kr. Vážany, Vítovice, Čechyně, Kroužek, Holubice, Velešovice, Němčany, střední a západní část Slavkova, Vážany nad Litavou, Křenovice, Hrušky, Zbýšov, Šaratice, Milešovice, Hostěrádky-Rešov, Újezd u Brna, Otnice, Bošovice, Lovčičky.

Prameniště Dědice

Zásobuje střed a východ Vyškova. Orientačně: Hybešova, Tržiště, Tyršova, Jordánek, severní část Palánku, nám. T.G.M a okolní ulice, Smetanovo nabřeží, Křečkovice, Brňany, sídliště Dukelská.

Prameniště Drnovice

Zásobuje Drnovice a západní část Vyškova. Orientačně: Dědice, Nosálovice, sídliště Osvobození, Hraničky, Nouzka, okolí nádraží ČD až po průtah, jižní část Palánku, Polní.

Přehrada Opatovice a prameniště Manerov

Manerov, Bohdalice, Kozlany, Pavlovice, Chválkovice, Nemochovice, Dobročkovice, Uhřice, Milonice, Nesovice, Bohaté Málkovice, Černčín, Bučovice, Marefy, Kloboučky.

Zdroj: VaK Vyškov