Obec projekt naplánovala už před dvěma lety, protože dosavadní odvodňovací systém nedostačoval požadavkům. „Část nebyla dořešená. V Ruprechtově je navíc potřeba těmto věcem věnovat zvláštní pozornost kvůli poloze," vysvětlila Švarcová. Vesnice se totiž nachází v údolí mezi dvěma kopci, což v minulosti často vedlo k problémovým situacím. „Kdykoliv víc zapršelo, voda tekla z jedné strany i druhé, zaplavovala silnice a zatékala až do vesnice," popsala starostka.

Nově rozšířená kanalizace byla poslední plánovanou částí odvodňovacího systému, který má podobným situacím zabránit. Zároveň se díky akci můžou ke kanalizační síti připojit i nové domy v oblasti, kde k tomu zatím nedošlo. „Samozřejmě počítáme s tím, že se domy v dohledné době napojí a nikomu v tom nehodláme bránit. Ale hlavním podnětem pro projekt bylo odvodnění," podotkla Švarcová.

Celou akci zaplatil obecní rozpočet. Práce vykonávala olomoucká stavební firma, která v Ruprechtově provozuje vodovody.

MICHAL CHMELA