„Zhotovitel na stavbě znovu zahájil práce. Na sídlišti budou nadále pokračovat práce okolo cest, z nichž ještě zbývá dokončit chodníky okolo bývalé prodejny potravin na Palánku,“ objasnila mluvčí vyškovské radnice Dana Bednářová.

Dělníci tak postaví nový chodník, který povede od mostu přes Rostěnický potok až po vozovku před bývalými jeslemi. V prvním vnitrobloku vyroste také nový chodník napříč trávníkem, včetně zpevněné plochy pro hry dětí. Vybraná firma také propojí vozovky přes chodník u mostu vedle Rostěnického potoka.

Řidiči ocení nová parkovací místa. „Ta necháme postavit u škvárového hřiště. Také v jednosměrné ulici u Agrodomu vznikne šikmé parkoviště a na hlavní komunikaci budou nová kolmá parkovací stání,“ řekla Bednářová.

Po vytýčení inženýrských sítí a stanovení přechodného dopravního značení se stavba rozjede na plné obrátky. Celá první etapa rekonstrukce má být hotová do konce června.

Stavební práce nemohly vzhledem k nepříznivým klimatickým podmínkám začít dřív, neboť bylo špatné počasí, které by mělo dopad na jejich kvalitu a záruku.

V minulých měsících dělníci dodláždili zadní přístupy k domům a pokračovali v dláždění u bývalé prodejny potravin. Vyškovské služby také nedávno dokončily přeložky osvětlení.