Výstavbu chodníků už schválil odbor dopravy a životního prostředí města Vyškova, problém nenašel ani stavební úřad. „Protože stavební úřad v řízení nenašel důvod bránící povolení, stavba nových chodníku je schválená,“ informoval vedoucí vyškovského odboru dopravy Petr Buchta.

Vzhledem k tomu, že se nenašel nikdo, kdo by se chtěl proti rozhodnutí odvolat, stavbě už nic nebrání. Přesto ale vzniklo asi osmnáct bodů, které musejí stavitelé dodržet. Například to, že stavba musí vzniknout podle projektu a bez schválení v ní nesmí nikdo dělat žádné změny. Chodníky musejí stát do března roku 2013.