V ranních hodinách od devíti do desíti můžou návštěvníci nahlédnout do řízené činnosti v mateřské škole. Od čtyř hodin odpoledne poté bude zahájen program v základní škole.

K nahlédnutí budou ukázky prací žáků školy a prezentace jejich školních a také mimoškolních aktivit.