Od Evropské unie získali 245 tisíc korun. Asistent pomůže s celkovým chodem školky. Poskytne podporu dětem například při stolování, adaptaci v novém prostředí a bude spolupracovat také s rodiči. „Vždy však za přítomnosti pedagogického pracovníka,“ dodala Dufková.

ADAM LUKŮVKA