„Vyjadřovací schopnosti rozvíjejí učitelky všech tříd naší školky. Složitější vadu řeči je však nutné cvičit individuálně, intenzivně a ve spolupráci s rodiči. V logopedické třídě, kde pracují dvě učitelky se státní zkouškou z logopedie na vysoké škole, pracujeme v malé skupině,“ informovala za kolektiv mateřské školy Sylva Sigmundová.

Prioritou je rozvoj jejich komunikačních dovedností. „Zařazujeme proto pravidelné logopedické chvilky u zrcadla a na koberci, kde se učíme se správně dýchat, foukat, polohovat jazyk a rty při artikulaci, cvičíme ouška, aby správně slyšela a podobně. Individuálně cvičíme v pracovně logopedky, kde hlásku vyvodíme a dále cvičíme ve slovech, větách, říkadlech,“ pokračovala Sygmundová.

Logopedii vnímá jako skvělou přípravou předškoláka do první třídy, kterou je dobré nepodcenit.