Například ve Vyškově přitom mají na nadcházející roky míst dostatek. „Kapacita našich mateřských škol je dostačující pro děti tříleté a starší v případě, že se například nezmění legislativa ohledně nejvyššího počtu ve třídách. Daří se nám také umístění dětí mladších tří let, stejně jako dalších z přilehlých obcí,“ komentovala vyškovská místostarostka Karin Šulcová.

Někteří zájemci přihlížejí při výběru k vlastním zkušenostem. „Svého syna jsem zapsala na Mateřskou školu Havlíčkova, kterou jsem už navštěvovala jako malá. Neměla jsem důvod ke stížnostem. Je tam příjemné personál a paní ředitelka je úžasná,“ komentovala například Petra Sekvencová z Vyškova.

Právě ve Vyškově se zápisy uskuteční od pátého do šestého května. Podporu má podání přihlášky bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte s pomoví datové schránky nebo mailu s elektronickým podpisem. „Dle konkrétní situace je ale možné i řešení osobně nebo poštou. Všechny naše školky mají s touto formou už zkušenosti z minulého roku. Věřím tedy, že vše zvládnou bez problémů,“ ujistila Šulcová.

Lotrando a Zubejda.
Ženský kolektiv má specifika, říká režisérka souboru Apollo Tučapy Skácelová

Zřizovatelé ve městě kapacity v posledních letech výrazně navyšovali. „Už ve školním roce 2015 až 2016 přibyly dvě třídy po osmadvaceti dětech a v uplynulém školním roce pak získaly novou třídu pro dalších osmadvacet. Celkové navýšení kapacity od roku 2015 tedy činí pětaosmdesát dětí. Všechny tyto tři třídy jsou součástí Základní školy Letní pole, kdy ke stávajícímu objektu nebylo nutná žádná přístavba, což kvůli nákladům zefektivnilo využití školní budovy,“ dodala místostarostka Vyškova.

Například v Mateřské školy Sochorova registrují obvykle velký převis žádostí. „Vždy se nám ale podaří po dohodě s rodiči a ředitelkami okolních školek umístění všech tříletých dětí z Vyškova. Pro příští školní rok se u nás uvolní odhadem dvacet míst, ovlivní to ale počet dětí, který zůstane s odkladem školní docházky. Týká se to zatím tří rodičů,“ uvedla ředitelka Mateřská školy Sochorova Milada Pazderová.

Podle ní výjimečně ve školce neumístí dvouleté děti nebo zájemce z okolních vesnic. Většinou se hlásí zástupci tříletých dětí, ale zaznamenává i případy předškoláků, kteří si potřebují splnit povinné předškolní vzdělání, protože do školky nikdy nedocházeli.

Keramická dílna Ivany Marišlerové z Tučap.
Přicházím hlavně o přímý kontakt se zákazníkem, říká majitelka keramiky z Tučap

Podobnou zkušenost potvrzují také v mateřské škole v obci Letonice. „Každý rok je počet odcházejících dětí plus mínus stejný jako počet nově zapsaných dětí. Zaplněny máme dvě třídy v patře, zatímco třetí třída, která se nachází v přízemí budovy školky, je zrekonstruovaná a využívaná jako tělocvična, divadelní sál a podobně. Ovšem v případě "návalu" nových dětí není problém, abychom z těchto prostor udělali klasickou třídu. Souvisí s tím ale zase problém se sehnáním kvalifikované a kvalitní učitelky,“ doplnila ředitelka Základní školy Letonice Helena Vyhlídalová.

Při zápisu si v Letonicích zákonný zástupce v určený termín pod pořadovým číslem "bezkontaktně" vyzvedne potřebné formuláře a řádně vyplněné je v další termín je znovu bezkontaktně odevzdá. „Datová schránka či elektronický podpis zákonného zástupce není až tak častý jev a loňská varianta proběhla bez problémů,“ dodala Vyhlídalová.