„Projekt pomůže ekologii i lidem s postižením. Výtěžek použijeme na nákup speciálních kompenzačních a rehabilitačních pomůcek, případně na výlety a ozdravné pobyty,“ řekla ředitelka domova Ludmila Pšenáková.

Princip spočívá v tom, že firmy, které se zaregistrují, dostanou sběrný box, který po naplnění převezme vykupující firma.

„Jde o celostátní akci. V každém kraji jsme vybrali jednu organizaci, jíž výtěžek z krajských výkupů předáme. Bude tedy záležet na tom, kolik firem se v daném území zapojí,“ řekla organizátorka Klára Noworytová.

(aši)