Do konce prosince jich má škola na seznamu osm, od ledna pak projekt využije 14 školáků. „Třídní učitelé vytipují děti a citlivě osloví jejich rodiče. Ti zavolají přímo do školní jídelny, zkontaktují vedení školy nebo právě třídní učitele. Je možné, že se za danou situaci může někdo stydět, je to nicméně pro jejich dobro. Snažíme se jim pomoct. Někteří se na možnost dokonce i ptají. Přešli třeba z jiné školy, kde do podobného projektu byli zapojení," poznamenal Höfer.

15škol je do krajského projektu zařazených dodatečně, z regionu jde o Mateřskou školu Drysice. Po potvrzení dětí úřadem práce totiž byly schválené peníze přepočítané podle skutečných počtů odsouhlasených dětí. „Na základě těchto výsledků jsme na ministerstvo podali žádost o podstatnou změnu, na základě které bude možné do projektu dodatečně zařadit ještě další školy," vysvětlila mluvčí krajského úřadu Monika Brindzáková.

Bučovičtí o možnostech vědí, ale zatím podle ředitele Základní školy 710 Aleše Navrátila využívají sponzory. „Loni jsme dělali průzkum, protože jsem měl možnost některým školákům obědy zaplatit formou sponzorského příspěvku. Téměř nikdo se ovšem nepřihlásil. Buď se nějak vymykáme, nebo se rodiče stydí o tom mluvit, ale řešili jsme pouze jednu dívenku," zmínil Navrátil.

Další cestou je krajský projekt. Na ministerstvo práce a sociálních věcí předložil žádost o podporu, resort ji schválil. Pro ak-tuální školní rok se do výzvy přihlásilo 48 základních a mateřských škol Jihomoravského kraje. „Školy jsme oslovili e-mailem, zapojili jsme všechny, které projevily zájem. Z Vyškovska šlo o Letní pole ve Vyškově, základní školy v Drnovicích a v Bošovicích," vyjmenovala mluvčí krajského úřadu Monika Brindzáková.

CITLIVÉ ÚDAJE

Celkový počet dětí, kterým projekt pomůže, si stanovují jednotlivé školy před podpisem smlouvy o partnerství. „Určují jej odhadem, neboť nemají k dispozici informace o tom, kteří ze zákonných zástupců dětí pobírají dávky v hmotné nouzi. Jedná se o citlivé údaje, které mají k dispozici pouze jednotlivé úřady práce. Ty následně vydávají potvrzení k účasti dětí v projektu," popsala postup mluvčí.

Dochází tak k rozdílům, kdy se počet dětí potvrzených úředníky liší proti odhadům ředitelů škol. Úřad práce tak žádné dítě nepotvrdil drnovické škole.

Žáci ze zbývajících dvou ovšem obědy čerpají. „V našem případě jde o jedno dítě. Když jsme odhadovali počet dětí, neměli jsme žádné podklady. Nemůžeme znát pozadí situace v jednotlivých rodinách. S projektem jsme nicméně spokojení, funguje bez problémů," sdělila ředitelka Mateřské a Základní školy Bošovice Jana Skácelová.