„Hřiště při základních školách Letní pole, Purkyňova a Na Vyhlídce budou mít otevřené své brány po celý červenec i srpen, vždy od patnácti do devatenácti hodin,“ uvedl vedoucí kanceláře starosty a tajemníka vyškovského městského úřadu Stanislav Kolařík.

Také sportoviště u základní školy v Morávkové ulici bude pro zájemce k dispozici ve stejný čas. „Tam ale bude přestávka, která potrvá od čtrnáctého července do dvanáctého srpna,“ doplnil vedoucí kanceláře.

Dohled už řadu let zajišťují asistenti, kteří půjčují návštěvníkům bezplatně sportovní potřeby. Také pomáhají s organizováním her a zasahují v případě, že se někdo zraní.

Podle Kolaříka se zájem lidí o sportoviště zvětšuje. „Zatímco v červenci a srpnu roku 2005 si zájemci přišli zasportovat více než jedenáctsetkrát, ve stejném období loňského roku radnice zaznamenala více než dvojnásobný počet návštěv,“ uvedl Kolařík.

Radnice se tímto projektem snaží bojovat proti sociálně-patologickým jevům. „Vzhledem k tomu, že hřiště, sportovní potřeby i zapojení asistenta poskytujeme zcela zdarma, je projekt velice přínosný i pro děti ze sociálně slabších rodin,“ domníval se vedoucí kanceláře.