Radnice však na to kvůli propadu příjmů z daní nemá peníze. Vyškovský deník o kauze již informoval. Starosta nyní několika desítkám lidí, včetně význačných osobností kulturního a společenského života města, kteří se pod prohlášení podepsali, oficiálně odvětil.

„Můj postoj k digitalizaci kina v žádném případě není negativní a jsem připravený záležitost řešit. Nicméně problém není tak akutní, jak se jej snaží prezentovat,“ uvedl k případu starosta.

Podle něho není pravdou, že městská příspěvková organizace Městské kulturní středisko Vyškov, které má správu kina Sokolský dům na starosti, se nechystá využít možnosti získat prostředky na digitalizaci kina ze státního fondu na podporu české kinematografie.

„Pro rok 2010 předložilo středisko dvě žádosti o dotaci. První je na zbudování víceúčelového sálu ve druhém poschodí Besedního domu v rozsahu přes čtyři miliony. Akce je v rozpočtovém výhledu města. Druhá je na zavedení kompletní digitální technologie kina přes čtyři miliony, a to i přesto, že tato akce v rozpočtovém výhledu zahrnutá není,“ uvedl Hájek. Podle něho středisko dalo prioritu víceúčelovému sálu vzhledem k tomu, že se jedná o dlouhodobě připravovanou akci.

Vyškov sice nevyužil dvě dotační vlny, které umožňovaly na digitalizaci získat padesátiprocentní státní dotaci, ale do budoucna uvažuje ještě o lepší technologii s trojrozměrnou projekcí zvanou 3D. A na tu ministerstvo kultury stejně dotaci neposkytuje. Protože město už s podporou státního fondu začalo kino na digitalizaci připravovat, a to digitálním zvukem, chce v modernizaci pokračovat. V příštím roce to ale rozhodně nebude.

„Rozpočet Vyškova pro rok 2010 je velmi napjatý. Příspěvkovým organizacím navrhujeme krácení rozpočtu na provoz o dvě procenta s tím, že nad rámec budeme řešit pouze havarijní stavy. Jihomoravský kraj bude pravděpodobně omezovat příspěvek na provoz příspěvkových organizací jím zřízených až o asi deset procent,“ vyčíslil Hájek, který je přesvědčený, že v současné době kino opravdu nestojí před otázkou bytí a nebytí, a že není nutné na úkor jiných záležitostí právě nyní digitalizaci za každou cenu řešit.