Na setkání úředníci lidem představí, co bude předmětem úprav. „Na schůzce pracovníci pozemkového úřadu seznámí účastníky s jejich rozsahem a účelem. Během zasedání také zvolíme sbor zástupců vlastníků pozemků a nemovitostí, kterých se úpravy dotknou, a také určíme postup pro stanovení nároků těchto vlastníků," přiblížil starosta Hostěrádek-Rešova.

Ten předpokládá, že se sejde poměrně dost lidí. „Pozvali jsme přes čtyři sta majitelů pozemků a nemovitostí," dodal Petráš.

Účelů pozemkových úprav je hned několik. „Určitě jsou příležitostí pro ty, kteří vlastní víc menších pozemků, aby se pokusili o jejich scelení. Dojde ale bezpochyby také třeba na rozšiřování polních a účelových cest. Ty staré už totiž ani zdaleka nevyhovují potřebám dnešní zemědělské techniky. Jedním z účastníků jednání bude pochopitelně i samotná obec," doplnil Petráš.