Antonín Tučapský
27. 3. 1928 – Opatovice u Vyškov
9. 9. 2014 – Londýn

Vystudoval Masarykovu univerzitu pod vedením Bohumíra Štědroně a Jana Racka. Studoval také na Janáčkově akademii múzických umění a soukromě u skladatele Jana Kunce. Učil na pedagogické fakultě v Ostravě, kde získal doktorát.

Roku 1949 se stal členem Pěveckého sdružení moravských učitelů, kde byl po smrti Jana Šoupala hlavním dirigentem. Po sňatku s angličankou se odstěhoval do Velké Británie, kde působil na londýnské Trinity College of Music a uplatňoval se také jako dirigent v tělesech London Chorale a Philharmonia Chorus London.