Jak u vás děti zvládají výuku v rouškách? Zaznamenali jste v souvislosti s tím nějaké komplikace?

Děti vyučování v rouškách zvládají moc dobře. Na druhou stranu to způsobuje určité komplikace, protože musejí vydržet s rouškou od rána až do doby, než školu opouštějí. Nosí také o přestávce, při odchodu na oběd a roušky nesundávají ani, když si v jídelně sedají ke stolu.

Jaké máte zkušenosti s dodržováním opatření o přestávkách? Týká se to nejen ochrany nosu a úst, ale třeba i minimalizace kontaktu.

V souvislosti s tím musím děcka pochválit. Až na výjimečné případy s nimi nemáme problémy. Pomohli jsme si ještě omezením stěhování dětí do specializovaných a odborných učeben. Nyní se nestěhujeme, žáci prvního i druhého stupně zůstávají ve svých třídách. Nově tedy chodí učitel za nimi a ne obráceně. Je tak jednodušší zajistit, aby pravidla dodržovali a respektovali. Je to trochu problém, co se týká procesu výuky. Nemůžeme totiž použít všechny pomůcky, spíše je přenášíme. Co se týče jazyků, tělesné výchovy nebo výtvarných dílen, tak tam se děti stále stěhují. Eliminovali jsme pohyb po škole na maximální možnou míru. O to větší je potom klid na chodbách a o to méně se děti potkávají a navštěvují.

Ilustrační foto.
Polozavřené školy: náročné pro učitele. Budou přebíhat z online do běžné výuky

Jak u vás za těchto podmínek funguje školní družina? Kolik dětí ji navštěvuje?

Družina u nás stále funguje, máme v ní maximálně naplněnou kapacitu sto padesáti dětí v pěti odděleních. Dopoledne máme vstup do školy uzavřený, ale odpoledne si sem rodiče, babičky nebo dědečkové pro děti už chodí. Škola je přístupná na základě čipů, které mají vydané. Provoz sportovní haly, kde máme v provozu tři oddělení družiny, separovaný a tam se pak děti potkávají o to méně. Dopolední provoz družiny normálně běží od sedmi hodin do osmi hodin ráno, než začne výuka.

Přikročili jste k pozastavení výletů a exkurzí?

Veškeré výlety a exkurze jsme zrušili už od začátku tohoto školního roku. V tento okamžik řešíme v rámci školy jenom věci spojené s výukou, které děti to musejí zvládnout.

Takže souhlasíte s tím, že distanční vzdělávání nikdy spolehlivě nenahradí prezenční výuku ve třídách?

To, že distanční výuka není odpovídající náhrada, jsme poznali my, poznali to rodiče a poznala to také široká veřejnost. Od jarní distanční výuky tam je skluz. Týká se to i sociálních záležitostí, kdy děti půl roku neměly školu, nebyly v kolektivech a nenavštěvovaly se. Je to o výuce přímo ve třídě, ale i mimo ni. Tam, kde byly děti zodpovědné a pečlivé a kde byl dohled rodiny, to fungovalo dobře. Máme tady ale hodně případů, kdy jsme měli problém s kontaktováním dětí nebo rodičů, kteří nespolupracovali. Děti potřebují, aby se ve škole potkávaly a hlavně aby tam byl výklad vyučujícího. Samy říkaly, že jim to vyhovuje více než být doma. Dá se to sice nějakou dobu vydržet, ale po delším čase jsou nějakým způsobem ochuzené. Rodiče nám možná i právem vyčítali, že škola na ně předává odpovědnost za výuku. Ta se ale jinak za takové situace zabezpečit nedá. Já sice můžu sedět u počítače, abych vykládal dětem, co chci, ale nejsem s nimi v přímém kontaktu. Často se stávalo, že neměly pozornost, na jakou jsou zvyklé ve škole. Chyběly nám prostředky při opakování, zkoušení a zadávání písemných prací jako za normálního prezenčního studia. Distanční výuka nám samozřejmě pomáhá, ale tu prezenční nikdy nezastoupí.

Prozatím jste ve škole nezaznamenali žádný případ nákazy. Jste ale připravení na to, že někteří žáci budou znovu potřebovat výuku na dálku?

Jsme připravení na synchronní výuku s dětmi, co zůstanou ve třídách. Veškeré aktivity, které jsme prováděli v září k tomu směřovaly. V rámci Microsoft Teams a bakalářů máme dnes už propojení na všechny rodiče. Zkoušíme si, jestli vše bez problémů funguje a jestli jsou v pořádku přihlašovací údaje. Zjišťujeme tak, jaký kontakt na rodiče je pro případ, že by musely děti náhodou zůstat doma. Ne u všech to tak dříve fungovalo a někteří rodiče si šli pro úkoly sem do školy. Kantoři jim to posílali také s pomocí mailů nebo bakalářů. Máme v omezených zásobách notebooky a přenosná zařízení pro mimořádné situace. V některých rodinách je třeba jeden nebo dva počítače, ale pokud mají dětí víc a rodič pracuje z domova, tak to je komplikované. Složité to je zvláště u menších dětí, které potřebují asistenci rodiče. Doufám však, že se školy nezavřou a že pojedeme dál.

Jak v současnosti pro děti funguje režim ve školní jídelně?

Upravili jsme tam výdejní časy. Dříve se děti stravovaly ve třech blocích od 11:40, od 12: 35 a pak od 13:30. Nyní se děti stravují v šesti blocích. Přidali jsme další tři, aby se tam pokud možno potkávaly co nejméně z co nejmenšího množství tříd. Od toho je zabezpečený i výdej. Mají tam nachystané pití, které si před tím nalévali. Mají také nachystané příbory, které si předtím samy braly. Kuchařky jim to chystají a přímo z výdejního okénka si to od nich přebírají. Provoz je plynulý, děti se tam potkávají víc než při výuce, ale jinak bychom museli vydávat obědy od jedenácti do pěti odpoledne a to není možné. Provoz je upravený na co nejvíce přijatelnou míru, ale tady se všechno zcela zabezpečit nedá.

Jste jako škola také ve spojení s hygienou? Získáváte od ní nějaké pokyny k provozu?

Od začátku školního roku jsme kontakt nepotřebovali. Hygiena nás neoslovovala, protože jsme tu neměli pozitivní případ. V jednom případě jsme to měli dítě, co bylo na táboře, ale na škole nenastoupilo. Zůstalo v karanténě, při které se prokázalo, že je zdravé. Měly jsme zatím asi deset dětí v karanténách, ale vždycky se nám vrátily zpátky zdravé.

Považujete současná opatření ve školách za adekvátní s ohledem na aktuální situaci?

Ta současná adekvátní určitě jsou. Nedá se toho totiž moc vymyslet. Pokud mají školy zůstanou v nějakém smysluplném provozu, tak se musí podstoupit kompromis. Děláme maximum, ale všechna doporučení zcela dodržet nelze podobně jako v restauracích a všude jinde. Minimalizujeme kontakty, využíváme dezinfekce a čistící prostředky. Zavedli jsme upravený režim odcházení na toalety. Upravený je také způsob odcházení na obědy. Kvůli krásnému počasí také děti chodily do do sportovního areálu. Zůstávaly venku a vyhnuly se tělocvičnám. Horší to bude v chladnějším počasí. Tady se ale uvažuje o přerušení výuky tělesné i hudební výchovy, takže alternativní kroky budou na místě. Doporučili jsme zatím kantorům, aby se děti zbytečně nemíchaly v hudebce i tělocviku.

Máte dostatečné zásoby ochranných pomůcek a dezinfekce?

Určitě je máme. Roušky ani dezinfekce problém nejsou. Něco jsme dostali už dříve od našeho zřizovatele, pak jsme si další zabezpečovali sami, ale je jich jinak dostatek.

Jak hodnotíte dosavadní spolupráci s rodiči dětí?

Funguje velice dobře. Nelze samozřejmě všechno říct hned, ale snažíme se, aby rodiče informace dostali včas. Přistupují k tomu zodpovědně. Každého samozřejmě napadne, proč dělat zrovna tohle, ale to se stává i za jiných situací. Chci za tu vstřícnost a toleranci rodičům poděkovat. Uvědomujeme si, že zabezpečit provoz školy není snadné. K dnešnímu dni tu máme 710 dětí. Ve třídách jich nám chybí mezi dvěma až šesti. Při jednatřiceti třídách ve škole chybí denně zhruba osmdesát až 150 dětí. Provoz je tedy rozsáhlý a zabezpečení pravidel není snadné. Nemáme naštěstí nikoho nakaženého. Dětem doporučujeme zodpovědnost i mimo školu, učitele nepouštíme na školení kromě výjimečných případů. Snažíme se, aby s výjimkou nejnutnějších situací nechodili do školy cizí lidé. Jsme tak oproštěni od komplikací s pozitivními případy kovidu. Když započítáme i rodiče, tak se tu potkává zhruba tisíc lidí. Z tohoto pohledu to funguje. Teď aktuálně řešíme volnočasové aktivity a uvidíme, jak to dopadne s pronájmem prostor školy.