Důvodem jsou vážné rodinné důvody účinkujících. Kromě vystoupení v Křenovicích soubor ruší i všechna ostatní plánovaná podzimní představení.