Přestože se premiéra konala teprve před necelým půlrokem, posbírala inscenace hry francouzského dramatika Jeana Cocteaua celou řadu ocenění. Mezi největší patří druhé místo na krajské divadelní přehlídce v Hodoníně. A především pak přímý postup z národní přehlídky Divadelní Třebíč na prestižní Jiráskův Hronov, který se uskuteční jednatřicátého července až devátého srpna.