Na nájemném v současné době dluží ve Vyškově přes tři stovky lidí. Jejich dluh přesahuje dohromady osm milionů korun. Dlouhodobí dlužníci dostali možnost splatit jen polovinu penále. Podmínkou bylo, aby zbytek peněz uhradili v termínu. Prominutí části dluhu nabídlo město čtyřiačtyřiceti nájemníkům, akce jich využilo šestatřicet. „Do rozpočtu města tak přibylo téměř dvě stě tisíc korun,“ řekl Stanislav Kolařík z kanceláře starosty. Dodal, že další dva dlužníci nečekali na uzavření smlouvy o prominutí, ale peníze uhradili ihned v plné výši.

Opakování podobné akce, při níž by město část dluhu nájemníkům prominulo, v brzké době Vyškovští nechystají. Dluhům se snaží spíše předcházet, například tak, že lidi, kteří nezaplatí, zvou na pohovory. „Zde se je snažíme upozornit na všechna rizika související s neplacením, aby si vše do důsledků uvědomili a snažili se vzniklou situaci nějakým způsobem řešit," uvedl Kolařík. S touto taktikou ve Vyškově teprve začínají, ale zatím se osvědčila.

Nedobytné dlužné částky vymáhá město soudní cestou, a když nájemník nezaplatí ani poté, co soudní rozhodnutí nabude právní moci, nastupuje exekutor. Od loňského března mají města ze zákona možnost vypovědět s nájemníkem smlouvu, jakmile tři měsíce po sobě nezaplatí. Dříve bylo třeba čekat na rozhodnutí soudu. Město však podle Kolaříka ani pak nemá páky na to, aby nájemníka, který neplatil a dostal výpověď z nájmu, z bytu vystěhovalo. K tomu potřebuje dvojí pravomocný výrok soudu - rozhodnutí o vyklizení a nařízení výkonu rozhodnutí vyklizením. Ve Slavkově u Brna dluží dvě desítky notorických neplatičů přes dvě stě tisíc korun. “

Máme celkem tři sta dvacet nájemních bytů. Ze dvaceti dlužníků jich zhruba šest dluží více jak deset tisíc korun. Nejvyšší dluh se vyšplhal přes padesát tisíc. Zde vymáháme platbu přes exekutora. U čtyř nájemníků připravujeme výpověď z nájmu, protože nezaplatili už více jak čtvrt roku”, uvedla vedoucí odboru bytového a tepelného hospodářství Jarmila Pechová. Bezmála čtvrt milionu korun dluží v Bučovicích čtrnáct dlužníků. A to v této částce ještě není započítané ani penále. Odpustky město neplánuje, ale nasadilo jiné páky.

Podle jednatele bučovického odboru bytového a tepelného hospodářství Miroslava Jakubíka má město několik exekučních příkazů a dva lidé už jsou vyplaceni. Jelikož v Rousínově už je většina městských bytů rozprodána do osobního vlastnictví, zůstáva městu pouze padesát nájemníků. „Všichni řádně platí, nemáme jediného dlužníka,“ pochlubila se tajemnice městského úřadu Ludmila Havlíčková.