Figura zároveň připomněl, že Česká společnost entomologická prohlásila Hmyzem roku 2024 samotářské včely. „Nejde o jeden druh. Jenom u nás jich žije téměř šest set! Jejich různá jména napovídají o jejich způsobu života. Jde o čalounice, zednice, hedvábnice, drvodělky a o mnoho dalších druhů, jejichž přítomnost nám zůstává většinou utajena. Povíme si o jejich životě i tom, jak je přilákat na naši zahradu,“ informoval odborník.

Účastníci nezapomenou ani na další důležité opylovače, kterými jsou čmeláci. „Tento krásný společenský hmyz si vytváří jednoletá hnízda. Jak si ukážeme, lze jej také přilákat do speciálních úlků Na závěr si povíme o nejznámějším a nejoblíbenějším sociální hmyzu, včele medonosné. A nezapomeneme ani na jejich dravé příbuzné, vosíky, vosy a sršně," dodal Figura.

| Video: Youtube