„Jsme moc rádi, že můžeme být inspirací v péči o zeleň pro ostatní města. Ostatně si na zeleném a krásně rozkvetlém Znojmě zakládáme. Pracovníci Městské zeleně odvádějí opravdu kvalitní práci,“ konstatoval starosta Znojma Jan Grois.

Jednou ze služeb, kterou Zahradnictví Městské zeleně Znojmo nabízí, je právě osazování okrasných truhlíků a mís. Mobilní kontejnery osázené zelení a květinami oživují centrum Znojma od jara až do podzimu. Své centrum chce mobilní zelení oživit i město Vyškov, které hledalo zkušenosti v jiných městech. Mezi nimi bylo i Znojmo. „Není to jen o osazení kontejnerů na vybraná místa. Jde o celoroční proces, kdy hlavně zimní příprava je základním předpokladem pro kvalitní fungování kontejnerů. V mnoha dílčích krocích budeme spolupracovat právě se Znojmem. Letos si ověříme funkčnost celého systému přípravy, výsadby a poté péče o mobilní zeleň. Také Znojemští hledali roky nejlepší řešení. Jejich zkušeností rádi využijeme,“ ocenil znojemské zahradníky místostarosta Vyškova Josef Kachlík.