„Hrobka již několik let neposkytovala důstojné prostředí pro ostatky slavných majitelů slavkovského panství. Město proto nechalo vlhké a rozpadající se prostory pod hřbitovní kaplí opravit. Kounicové tak znovu odpočívají v prostředí hodném jejich významu včetně Václava Antonína, který byl kancléřem císařovny Marie Terezie,“ informovala mluvčí slavkovské radnice Veronika Slámová.

Rodovou hrobku zbudoval pod jižní kaplí kostela Arnošt Kryštof v roce 1795. V témže roce v ní skončily uložené právě ostatky Václava Antonína Kounice, které do té doby setrvávaly v kryptě u zámecké zahrady. Dnes je v hrobce celkem sedm rakví příslušníků rodu z knížecí moravské a české hraběcí linie.