Vyplývá to z informací zveřejněných na internetovém portálu integrovaného registru znečišťování životního prostředí. Ačkoliv podniky, které musí ohlašovat únik škodlivých látek do ovzduší, z této povinnosti příliš nadšené nejsou, ekologové nad ní plesají.

„Díky tomu, že zákon ukládá společnostem zveřejňovat tato data, se situace hodně zlepšila. Dřív tady povinnost byla také, ale nebyla přístupná lidem. Je dobře, že největší znečišťovatele můžou vidět i běžní obyvatelé. Integrovaný registr znečištění životního prostředí chápeme jako tlak společnosti na jednotlivé podniky,“ pochvaloval si například pracovník Petr Ledvina z brněnské pobočky Ekologického institutu Veronica.

Přestože podle něj nejsou v registru vidět jiné faktory, jako třeba znečišťování ovzduší zplodinami z aut, a čísla za celou republiku nejsou příliš uspokojivá, snaha firem snížit vypouštění škodlivin je podle Ledviny chvályhodná.

Přímo na Vyškovsku mělo ještě donedávna povinnost zveřejňovat množství škodlivin vypouštěných do vzduchu šest podniků, které překračovaly ohlašovací práh. Jejich počet se snížil kvůli krachu rousínovské Jitony, u níž jako u jediné společnosti byla v porovnání roku 2007 s rokem 2006 tendence úniku nebezpečných látek stoupající.

Ze zbylých pěti je na tom nejlépe vyškovská firma Chrištof. Podaří-li se jí zredukovat množství vypařujícího se tetrachlorethylenu alespoň o dvě stě kilogramů, ohlašovací povinnost jí zanikne.

Za jeden rok se jí povedlo snížit emise o tisíc kilogramů. Faktorů, které tuto skutečnost ovlivnily, je podle podnikového technologa Igora Matušky hned několik. „Zvýšili jsme například technologický podíl použití ekologicky méně závažného nehalogenovaného rozpouštědla Actrel namísto tetrachlorethylenu. Také jsme zvětšili podíl zpracovaných zakázek využitím technologie mokrého čištění vodní cestou na místo chemického čištění,“ uvedl Matuška.

Díky tlaku ekologů zredukovala škodliviny vypouštěné do ovzduší také hodějická společnost Fenstar. Ta se mezi znečišťovatele dostala kvůli těkavým lepidlům. „Máme kašírovací linku, která potahuje profily barevnou folií imitující dřevo. Dřív se používala těkavá lepidla. Reagovali jsme na tlak z ochrany životního prostředí. Za zhruba tři miliony korun jsme koupili zařízení, kde jsme nahradili lepidlo jiným, ekologičtějším typem,“ řekl ředitel firmy Fenstar Dušan Kadrnožka.

Ten tvrdí, že firma považuje ekologii za důležitou. Už od léta letošního roku proto používá také bezolovnatou výrobu. „Podařilo se nám získat od dodavatele profilů novou technologii pro stabilizaci. Dřív jsme užívali nebezpečné olovo, nyní kalcium a zinek,“ doplnil ředitel.

Redaktoři Vyškovských novin