Půl roku se tak budou v knihovně setkávat prarodiče, rodiče a děti. „Šest akcí za půl roku, které přivedou do knihovny společně děti, rodiče a prarodiče, zaměříme na čtenářskou gramotnost, pohyb, hudbu, výtvarné vyjádření, mozkový jogging a zejména na komunikaci a spolupráci tří generací,“ vysvětlila koordinátorka projektu Zdeňka Adlerová.

Projekt s názvem Knihovna pro všechny generace by mělo sponzorovat ministerstvo kultury, komunitní nadace Tři brány a občanské sdružení Klub přátel Knihovny Karla Dvořáčka.

Aktivní stárnutí

Projektem knihovna reaguje na fakt, že letošní rok vyhlásil Evropský parlament a Evropská rada rokem aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity. „Aktivní stárnutí umožňuje lidem plně rozvinout svůj potenciál pro dobrou tělesnou, sociální a duševní pohodu a zapojovat se do společnosti, a přitom jim poskytuje odpovídající ochranu, zabezpečení a péči, když to potřebují,“ podotkla Adlerová.

Od dubna do prosince se tak můžou rodiny z Vyškova zapojit do nejrůznějších workshopů a akcí. Jednou z nich bude například žonglování s Dagmar Trávníkovou ze sportovní fakulty Masarykovy univerzity. „Účastníci workshopu se budou učit prstová cvičení k vyrovnávání mozkových hemisfér, žonglování s jedním až třemi míčky, žonglování ve dvojicích a žonglování ve skupinách,“ uvedla Trávníková.

Pozadu nezůstanou ani milovníci hudby. Nezávisle na věku se tak můžou zúčastnit workshopu muzikoterapie, která používá k léčení těla i duše hudební nástroje a zpěv. Do rukou se lidem dostanou původní etnické nástroje, jako je australské didgeridoo, japonská flétna shakuhachi nebo tibetská mísa.

Pokud knihovna získá dotace od ministerstva kultury, vyrazí účastníci projektu také třeba na literární zájezd na zámek Loučeň. „Zámek má takzvané Labyrintárium, tedy jedenáct zahradních labyrintů a bludišť. Program účastníky zavede do světa antických bájí,“ řekla Adlerová.

Týmy nemusejí vytvářet jen rodiny, ale také sousedé nebo přátelé. Podmínkou je tři až pět účastníků tří různých generací. „Touto aktivitou chceme oslovit nejen čtenáře, ale i neregistrované uživatele, celé rodiny, a zároveň přispět ke zlepšení mezigenerační komunikace a zvýšení čtenářské gramotnosti, zejména dětí,“ dodala Adlerová.