Potíže, které na škole doposud řešili, jsou však rozsáhlejší. „Týká se to také rosení oken, přehřívání učeben v letních měsících a tepelné ztráty v zimním období. Škola nebude moci využívat učebny v rekonstruované části, proto jsme již v předstihu zahájili přípravy na toto období, aby byla výuka narušena co nejméně,“ komentovala ředitelka školy Věra Babicová.

Žáci se přesunou do netradičních výukových míst. „Upravili jsme prostory cvičné kuchyně a dílen tak, aby mohly být využívány k běžné výuce. Byly opraveny omítky, místnosti jsou vymalovány a osazeny běžnými tabulemi a velkoplošnými televizory, které poslouží místo dataprojektorů. K výuce v dopoledních hodinách poslouží i prostory školní družiny,“ pokračovala Babicová.

Potvrdila tak, že jsou na škole připravení na zajištění výuky i v těchto ztížených podmínkách. Celkové náklady dosahují podle zástupců města na jednadvacet milionů korun. Prostory, kde se nachází například počítačové učebny, keramická dílna a další odborné třídy, se dočkají generální opravy. Součástí prací je také výměna střešních oken včetně elektrických žaluzií.

Děti se můžou těšit také na nové osvětlení a podhledy včetně akustických doplňků v celém patře a novou tepelnou izolaci. „Škola tak získá kompletní výměnu střešní krytiny včetně laťování, nových střešních oken, včetně venkovních stínicích elektricky ovládaných rolet, klempířské prvky v podobě okapů, svodů a oplechování,“ dodal vedoucí odboru investic a rozvoje Petr Lokaj.