Účastníci pomohou s úklidem blízkého okolí, ale zároveň také upozorní obyvatele města na závažný problém černých skládek a odpadu v přírodě obecně. Hlavním tématem letošního, v pořadí již třetího Celosvětového úklidového dne, jsou cigaretové nedopalky. „Nedopalek je z větší části z plastu a rozkládá se v přírodě zhruba patnáct let, nehledě na obsah nebezpečných látek, které se z něj nekontrolovaně uvolňují,“ uvedl Miroslav Kubásek ze spolku Ukliďme Česko.

Kvůli omezením spojeným se šířením koronaviru organizátoři zrušili původní jarní termín akce. „Situace nám letos nepřála a většina z dvou a půl tisíce naplánovaných úklidů se neuskutečnila. Věříme však, že devatenácté září se nám podaří uklidit kus Česka. Naše krajina to potřebuje po „koronaturistické“ sezóně více než kdy jindy“, oznámili pořadatelé v oficiálním prohlášení.

Zástupci spolku Zelený Vyškov ve spolupráci s dobrovolníky uklízeli město i loni šestého dubna. Nasbírali odhadem tři sta kilogramů odpadu včetně sedmi pneumatik, pár kusů rozbitého nábytku či pytle s oblečením. Jinak převažoval drobný odpad jako PET lahve, obaly od potravin nebo skleněné láhve.

Radnice na Masarykově náměstí ve Vyškově.
Vyškovská radnice bude jako nová. Politici schválili opravu