Zatímco většině lidí je ekologie lhostejná nebo dokonce k smíchu, oni se rozhodli k činům. Zachránili útočiště pro cháněné živočichy.

Dodnes si to připomínají a jsou na to taky právem hrdí.

Kéž by bylo takových lidí víc i v jiných obcích.