Podílí se také na společenském a kulturním životě v obci, pořádají letní noci pro mladé a pomáhají s přípravou hodových zábav, ostatků a každoročně rozsvěcují vánoční stromek. „Spolu s kolegy chceme do budoucna v co největším počtu spolupořádat společenské a kulturní akce a být k dispozici při pomoci v nouzi,“ uvedl starosta sboru Jan Slezáček. 

Dobrovolný hasičský sbor v Milonicích byl založen v říjnu roku 1896. Tehdejší starosta obce Jan Doupovec se stal zároveň i prvním starostou sboru. Hasiči z Milonic měli ve svých začátcích k dispozici ruční jednoproudovou čtyřkolovou stříkačku a přes sto metrů hadic v celkové ceně tisíc tři sta zlatých.

Jednou z prvních velkých kulturních akcí, na kterých se hasiči podíleli, byl ples v roce 1909. „Měli z něj výtěžek osmapadesát korun. Dalších sto padesát přispěla obec. Za tyto peníze pořídili látku na hasičské stejnokroje,“ uvedl současný starosta sboru Jan Slezáček.

Dnes se mohou v Milonicích pochlubit opravenou hasičskou zbrojnicí. „Zbrojnice prošla za posledních deset let celkovou přestavbou. Vyměnili jsme okna, udělali novou elektroinstalaci, dali jsme na vnější stranu budovy sošku svatého Floriána a mnoho dalšího,“ přiblížil změny Slezáček. Chloubou milonických hasičů je automobil DA1LZ Ford Tranzit s výbavou.

Hasiči z Milonic mají za sebou řadu úspěšných zásahů. Podle jejich starosty Jana Slezáčka byly ale jednou z největších akcí povodně v Milonicích v roce 2010. „Na konci května se po velké přívalové srážce vylil potok Hvězdlička do dvorů, zahrad a sklepů některých místních domů,“ uvedl Slezáček. Další velká voda postihla Milonice ještě téhož roku. Ta byla dokonce podle Slezáčka ještě větší.

ADAM KOŠIR