Tito lidé většinou trpí samotou a tak hodina strávená s dobrovolníkem přináší nejen rozptýlení, ale především potřebný lidský zájem a sounáležitost. V covidové době dobrovolníci pomáhají také tím, že starším nebo ohroženým lidem zdarma zajišťují například nákupy nebo donášky léků.

Humanitární organizace je součástí Dobrovolnického centra Brno. ADRA ve Vyškově provozuje také charitativní obchůdek a sociální šatník. Uskutečňuje přitom vzdělávací programy a aktivity pro děti.

Zmíněný charitativní obchůdek je toho důležitou součástí, protože je základnou pro peněžní podporu dobrovolnických programů. Prodej šatstva a drobných předmětů tam provádějí v režimu veřejné sbírky. „Je to malá příležitost pro každého z nás, když si koupíme něco hezkého na sebe, hrneček nebo hračku. Každý nákup je totiž vlastně příspěvkem “do kasičky” a slouží dobrému účelu. Díky těmto příspěvkům totiž můžeme školit a pojistit nové dobrovolníky, kteří pomáhají starým a nemocným lidem,“ vysvětlila Lauterbachová.

Z materiálních darů jako oblečení nebo textil navíc ADRA pravidelně podporuje jiné organizace, jako jsou stacionáře či dílničky v jednotlivých zařízeních pro důchodce a tělesně postižené, útulky pro psy či kočky a podobně.

Pod charitativním obchůdkem zároveň funguje také takzvaný Sociální šatník. Smyslem projektu je hmotná pomoc lidem ve složité životní situaci, zejména v hmotné nouzi. Pomoc je poskytována opakovaně na základě žádosti sociálních pracovníků po jejich zvážení momentální situace klientů. Pravidelně ji mohou klienti získat každý první pátek v měsíci a mimořádně i kdykoliv mimo tento termín. Pomoc je poskytována z darů a je tedy na nich plně závislá.

V oblasti vzdělávacích programů se v ADŘE zaměřují na výchovu budoucích generací. „Mohou vyrůstat s povědomím, že dobrovolnictví mění komunitu města k lepšímu a že také oni se mohou aktivně a jednoduše zapojit do projektů týkajících se pomoci druhým. Všechny naše aktivity a služby jsou zdarma a proto jsme rádi za jakoukoli podporu,“ sdělila koordinátorka v závěrečné výzvě.