„Záměr předpokládá pořízení nového požárního automobilu v roce 2010. Má nahradit druhý výjezdový automobil, který již není v dobrém technickém stavu,“ uvedla mluvčí vyškovské radnice Dana Bednářová.

Náklady na pořízení nového požárního auta radnice odhaduje na šest a půl milionu, přičemž bude usilovat o státní i krajské dotace.
Při rozhodování město Vyškov neopomnělo ani tu skutečnost, že v poslední době narůstá počet zásahů jednotky. A to jak při hašení požárů, tak u likvidace následků živelných událostí, dopravních nehod a podobně.

Při tom stoupají nároky nejen na zasahující členy sboru, ale i na technické vybavení jednotky. V současnosti má jednotka pět automobilů.⋌