Na akci se prezentují především zástupci Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Vyškov, své obory představuje také Integrovaná střední škola Slavkov u Brna.

Zpestřením jsou ukázky tradičních řemesel, kde se hlavně děti seznamují se schopnostmi kováře nebo například košíkáře. Samozřejmostí je možnost konzultace přímo na místě, kterou oceňují zvláště žáci, kteří zvažují, jakým směrem se vydají dál.

Organizátoři cílí dle svých slov především na ně s ohledem na vysokou poptávku po absolventech a jejich dobrou uplatnitelnost na trhu práce.

„Tvrzení, že absolventů podobných škol je nedostatek, mohu potvrdit. V evidenci Úřadu práce Vyškov je jich minimální množství. Stejně tak počítáme s tím, že i noví absolventi středních škol a učilišť se uplatní na trhu práce bez větších problémů. Platí to samozřejmě, pokud mají skutečný zájem a motivaci,“ komentoval ředitel Kontaktního pracoviště Úřadu práce ve Vyškově Pavel Ondrák.