Zvítězila ta s označením J, která měla původně končit poblíž zástavby v místní části Vícemilice. Radnice ji ovšem zejména proto, aby vyhověla místním, nechala přepracovat. „V zásadě se od předchozího návrhu liší jen v tom, že byly vyrovnané oblouky a vyřešilo se napojení na východním okraji města. Drží se od zástavby Vícemilic dál než stávající silnice I/50 a také dál než původně plánovaný průtah," zdůraznil Válek.

Trasa povede jižní částí bučovického katastru, mezi městem a místní částí Kloboučky po mostě, dál pak bude ležet v polích. Druhá varianta s označením L, která byla rovněž ve hře a u níž zastupitelé původně počítali, že právě o ní bude vedení radnice s Ředitelstvím jednat, se nakonec ukázala jako nereálná. „Zasahovala do katastru Nevojic, které s tím nesouhlasily," připomněl bučovický starosta.

Nyní je na Ředitelství, aby zadalo technickou studii. Jak uvedla jeho mluvčí Nina Ledvinová, dokument má vymezit stavbu a nastínit její rizika, zejména dopady na životní prostředí. Souběžně s tím město požádá o změnu územního plánu, v níž bude koridor obchvatu. „Teoreticky by se tato fáze dala stihnout do konce příštího roku. A také to nijak nebrání Ředitelství v pracích na technické dokumentaci," dodal Válek. Nutné rovněž bude, aby se záměr dostal do krajských Zásad územního rozvoje, které stále počítají s přeložkou.

Jak nicméně zdůraznila Ledvinová, příprava akce potrvá dlouho. „Nejdřív bude nutné zpracovat potřebnou dokumentaci a zajistit pravomocná rozhodnutí. V poslední fázi bude potřeba vyřídit dokumentaci pro výběr zhotovitele a samozřejmě udělat výběrové řízení. Proto v tuto chvíli není možné říct, kolik let bude příprava trvat. Ale je třeba počítat s tím, že bude časově náročná," doplnila.

Válek je oproti státnímu podniku, co se týká zahájení výstavby, optimistický. „V ideální variantě by práce mohly začít v horizontu pěti let," řekl šéf radnice.

Peníze na obchvat podle něj budou, pokud o jeho realizaci rozhodne ministerstvo dopravy. „Vzhledem k tomu, že loni mělo Ředitelství k dispozici přes šedesát miliard korun, které bylo problém proinvestovat z důvodu nedostatku připravených staveb, předpokládám, že v současném vedení podniku je snaha tento deficit řešit. Náměstek ministra dopravy mě ujistil, že pro rezort je tato stavba významným cílem, taktéž zástupci Jihomoravského kraje ji považují za důležitou. Myslím, že to jsou okolnosti, které nám dávají zelenou," prohlásil starosta Bučovic.

Stejný optimismus jako Válek naopak nesdílí zastupitel František Šujan, který dřív jako starosta a následně i místostarosta připravoval v Bučovicích půdu pro přeložku. Ta měla dopravu jen odsunout o několik desítek metrů dál.

Už desítky let

Tehdy to podle něj ani jinak nešlo. „Ředitelství nám řeklo, že jiná možnost není. Trvalo ale asi patnáct let, než jsme se dostali k územnímu řízení. Proto nevěřím, že by se za pět let mohlo začít se stavbou obchvatu. Kromě jiného bude potřeba vykoupit pozemky," poznamenal Šujan. Současný posun nicméně považuje za pokrok. „Bučovice potřebují odklonit dopravu z centra. A čím dřív to bude, tím lépe. Ale vidím to minimálně na deset až patnáct let," odhadoval zastupitel.

Stejný názor na provoz v centru mají i Bučované, obzvlášť ti, kteří bydlí podél rušné silnice. „Jedná se o tom už čtyřicet let. Je to tady opravdu strašné. Máme vyměněná okna za plastová, ale nepomáhá to, hluk je pořád velký. Ale po těch letech se dá zvyknout na všechno. Samozřejmě si přejeme, aby se situace vyřešila. Snad nezůstane jen u slov," přeje si třeba Marta Müllerová ze Slavkovské ulice.