Do ředitelské židle Domova Hvězda ve Hvězdlicích usedl po dlouhém bezvládí Petr Zápotocký, kterého Vyškované znají jako někdejšího ředitele Střediska sociálních a rodinných služeb ve Vyškově.

Rozhovor s novým ředitelem domova důchodců najdete na konci článku

Domov důchodců ve Hvězdlicích je krajskou příspěvkovou organizací. „Rada Jihomoravského kraje jmenovala od 1. července na místo ředitele Domova Hvězda Mgr. Petra Zápotockého. Do této funkce ho krajské radě jednomyslně doporučila výběrová komise,“ uvedl mluvčí krajského úřadu Jiří Klement.

Události v domově před časem vyvolaly silnou polemiku. Bývalého ředitele Luďka Strmeně totiž v březnu odvolala bez udání důvodu rada kraje. Strmeň tehdy uvedl, že odvolání přišlo náhle po čtyřech měsících od nástupu do nové funkce a do té doby k němu neměli nadřízení výhrady.

Odborové organizaci se vyhazov bez vysvětlení nezdálo, a tak se na kraji o důvod odvodu zajímali. „Krajský zdravotní rada Josef Drbal, který už také dnes není ve své funkci, nám ale jen napsal, že o tom rozhodla rada. Poslali jsme proto dopis radě, ale ta nám neodpověděla,“ řekla předsedkyně odborů Miluše Polesová.

Ani na opakovaný dotaz Vyškovského deníku Rovnost krajský mluvčí Chmelíček důvod odvolání neupřesnil. Sdělil jenom, že šlo o jednomyslné rozhodnutí rady.

Podle dřívějšího sdělení krajského zastupitele pověřeného zabezpečováním úkolů v oblasti sociálních věcí a rodiny Jiřího Altmana (ČSSD) je odvolání bez důvodu zákonné. Rada neuvedla důvody odvolání Strmeně proto, aby zabránila spekulacím.

Jenže výsledkem byl pravý opak. Tajemstvím opředené odvolání vyvolalo v domově téměř paniku. Zaměstnanci byli zvratem na pracovišti zaskočení. Spekulovali o politických důvodech odvolání. Žili v obavách, zda je s novým vedením nečeká propouštění.

V napjaté atmosféře od sedmého března vedla osmdesát zaměstnanců a sto dvacet klientů místo odvolaného ředitele pouze vrchní sestra Dana Posoldová. Ta čekala až kraj dosadí na místo vítěze výběrového řízení. To ale nakonec trvalo téměř pět měsíců. Posoldová ale zdůraznila, že i bez ředitele chod domova fungoval. „Klienti dostávali stále stejnou péči. To je přece práce sester a ne ředitele,“ uvedla před časem Posoldová.

Zápotocký, který hledal uplatnění ve svém oboru od doby, kdy kraj postupně předal součásti střediska sociálních služeb městu Vyškovu a dalším subjektům, nechtěl okolnosti svého jmenování podrobněji komentovat. „Je mi líto, že záležitosti kolem odvolání bývalého ředitele se tak vyhrotily. Výběrové řízení však bylo naprosto konstantní,“ uvedl Zápotocký. Jeho prvním úkolem bude sehnat na provoz domova chybějící miliony korun.

Nový ředitel Petr Zápotocký: chci zúročit své zkušenosti ze sociální oblasti

Petr Zápotocký byl jediným zájemcem o post ředitele domova důchodců Hvězda ve Hvězdlicích. Díky svým dlouholetým zkušenostem ze sociální oblasti ho dvanáctičlenná výběrová komise jednohlasně schválila. Žádná procházka růžovým sadem ho ale nečeká. Na provoz zařízení, kterému bude šéfovat, chybí tři a půl miliony korun.

Jakou máte praxi v sociálním oboru?
Jsem absolventem Vysoké vojenské pedagogické školy v Bratislavě, obor Výchova a vzdělávání dospělých. Působil jsem v sociální komisi města Vyškova. Do roku 2005 jsem pracoval jako ředitel Střediska sociálních a rodinných služeb ve Vyškově. To zajišťovalo pečovatelskou službu, ústav sociální péče pro mentálně postiženou mládež a poradnu pro manželství a rodinné vztahy. Jednotlivé součásti střediska pak kraj předal městu Vyškovu a dalších subjektům. Poté jsem pracoval ve státním podniku Česká pošta jako vedoucí správy nemovitostí kraje. Chtěl jsem se vrátit do sociálního ranku, kde jsem chtěl zúročit své zkušenosti, a proto jsem se přihlásil do výběrového řízení do Hvězdlic.

Po nečekaném odvolání předchozího ředitele panovaly obavy, zda je domov provozuschopný…
Jsem překvapený stabilizovaným týmem všech pracovníků organizace, kteří zajišťují služby pro klienty zařízení. Ze sto dvaceti klientů je v současné době osmdesát ležících, a to většinou postižených různým druhem demencí. Je zapotřebí si uvědomit, že práce zdravotních sester, pracovníků sociální péče i pracovníků logistiky s celodenním provozem zařízení je po stránce psychické i fyzické velmi náročná.

Co bude vašim prvním velkým úkolem?
Prvotním úkolem je podat žádost na zateplení a úsporu energií v objektu pavilonu z prostředků Programu Ministerstva životního prostředí ve výši asi šest milionů korun. Rádi bychom také sehnali peníze na rekonstrukci některých nevyhovujících toalet a koupelen. V současné době také jednáme se zastupiteli městyse Nové Hvězdlice. Ti by si přáli, abychom poskytovali sociální služby i pro obyvatele okolního regionu, jako například vaření obědů včetně víkendů, čemuž se nebráníme. Musíme vše ale zajistit organizačně, legislativně i finančně. Aktuální událostí, která nás čeká, jsou hody pětadvacátého července. Klienty přijde navštívit chasa. Pro všechny je připravený bohatý kulturní program a občerstvení.

Krajská sociální zařízení nedostala od ministerstev dostatek peněz. Jak je na tom Hvězda?
V současné době v rozpočtu na rok 2009 chybí více jak tři a půl milionu korun. Budeme se snažit provést úspory v provozu, nebudeme stavět a opravovat, ale vše převedeme na provoz a mzdy. Přesto se neobejdeme bez pomoci našeho zřizovatele Jihomoravského kraje. Věříme, že nám pomůže tuto situaci řešit, a to i vzhledem ke skutečnosti, že v obdobné situaci jsou i ostatní sociální zařízení Jihomoravského kra­je.

Někteří zaměstnanci se dali slyšet, že s nástupem nového ředitele mají obavy z propouštění. Měli by se bát oprávněně?
Právě naopak. Budeme se držet plánu rozvoje služeb na období 2010 až 2012. Podle něho budeme ve snaze zkvalitnění péče snižovat kapacitu klientů. V letošním roce je poměr pracovníků na jednoho uživatele 1,48 a v roce 2012 po snížení klientů 1,4. Nepůjde o žádné dramatické změny. Místo dvanácti dvoulůžkových pokojů budeme mít sedmadvacet, místo jednoho jednolůžkového bude pět, místo sedmadvaceti třílůžkových bude pět a zůstane osm čtyřlůžkových.