„Objekty už jsou staré, takže například elektroinstalace nevyhovuje dnešním požadavkům. Plánujeme také úpravu rozvodů vody, která není dotažená na jednotlivé pokoje. To bychom chtěli změnit, už jen pro větší komfort klientů. Do pokojů jim chceme umístit alespoň umyvadla," nastínil ředitel domova Pavel Ševela.

V plánu má i výměnu podlah a úpravu vnitřních dveří. „To ale ještě musíme prodiskutovat s památkáři. Chceme je totiž rozšířit, abychom přes ně dostali i lůžka s klienty. Třeba kdyby se chtěli podívat ven," zmínil ředitel s tím, že půjde o velmi nákladné akce.

Vše se bude odvíjet od toho, jaký bude mít domov rozpočet. „Ten sestavíme podle závazných ukazatelů. Jedním z nich je například příspěvek z ministerstva, který nám však ještě musí schválit kraj. Jak bude vypadat, to se dozvíme možná už v březnu. Potom se pustíme alespoň do přípravy částečného projektu. Současně budeme sledovat i různé vypsané dotační tituly, po opravě totiž volá i správní budova," doplnil ředitel.

Na zahradě domova však letos přece jen jedna nová stavba vyroste. Trafostanice. „Končí nám smlouva o dodávce energií a kvůli zachování stávajících tarifů budeme muset mít vlastní objekt pro připojení na elektrickou síť," vysvětlil Ševela.