V Otnicích právě žije třiatřicet dětí, které z různých důvodů nemohou mít v péči jejich rodiče.

Některé děti si rodiče berou na pobyty domů. Ale polovině dětí soud nařídil ústavní výchovu. „Rodina výchovu nezvládá. Někdy se jedná o zanedbání, ale máme i případy týrání,“ vysvětlila ředitelka domova Ludmila Pšenáková.

V domově bydlí děti ve věku od jednoho roku do deseti let.

Celodenně o ně pečuje dvanáct sester, tři ošetřovatelky, tři fyzioterapeuti a šest speciálních pedagogů včetně logopeda. „Naši zaměstnanci musí mít samozřejmě vřelý vztah k dětem, ale musí být i odborníky v oboru,“ popsala Pšenáková. Děti ošetřovatelé rozdělili do tří skupin podle schopností a míry postižení. Jejich nejčastější diagnóza je Downův syndrom, dětská mozková obrna, vrozené vývojové vady a psychomotorické retardace.

Jednotlivé skupiny mají své herny, kuchyňky, sanitární zařízení a ložničky. K dispozici mají pracoviště speciální školky a školy.

Domov udržuje vztahy s rodiči, kteří si mohou brát dítě na pobyty domů. Aby ale všechny děti měly širší kontakt s vnějším světem, podnikají sportovní a kulturní akce, výlety a týdenní ozdravné pobyty. Spolupracují s charitou, Sdružením pro pomoc mentálně postižených, Asociací Paprsek nebo školami: Středním odborným učilištěm Slavkov, Střední odbornou školou Rousínov a Základní školou 711 v Bučovicích.

Lea Navrátilová