„Venkovní úpravy, což je především dlážděná plocha a obrubníky, jsou už prakticky hotové. Řešit máme ještě přístupovou cestu a přístřešek na kola. Snažíme se však, abychom vyšli vstříc potřebám organizace Maják, který pořádá na hřišti i v tomto období různé tábory a kurzy pro děti,“ upřesnil ve středu vyškovský místostarosta Roman Celý.

Pracovníci tam minimalizují zásah do provozu. „Práce v určitých dnech pozastavují a dále pokračují po ukončení aktivit. Z těchto důvodů je předání stavby posunuté na druhou polovinu září. Nejedná se o malou investici, přesto jde dle mého názoru o velmi potřebnou záležitost pro bezpečnost našich dětí,“ doplnil místostarosta.

Přes rok sem míří především žáci za dopravní výchovou. „Děti mají možnost, aby se v bezpečném prostředí seznámily s dopravními značkami. Naučí se také o pohybu v dopravním prostoru mimo silniční provoz,“ vyzdvihl přínos takových hřišť krajský koordinátor BESIP Pavel Čížek.

Zástupci radnice na vyškovském hřišti zmínili odstranění stávajícího asfaltového povrchu včetně podkladu a vytrhání silničních i chodníkových obrubníků. Ocelový přístřešek vyroste mezi buňkami. „Firma upraví nástupy do areálového sociálního zařízení a skladových prostor. Zastřeší rovněž volné plochy mezi částí objektu určeného pro správu a objektem technického zázemí,“ upřesnil Celý.

Náklady dosahují na milion a půl. Město usiluje o dotaci ve výši tři čtvrtě milionu korun, krajští zastupitelé o ní rozhodnou v září. První etapa modernizace spočívala v demolici původní dřevěné administrativní části zázemí, kterou nahradily kontejnerové sestavy. Při druhé padl k zemi přístavek pro uskladnění kol a mobiliáře, rovněž jej nahradila sestava buněk.